tisdag, juli 23, 2024

Betalning av täckningsskatt uppskjuten

Uppbörd av täckningsskatt finns inte med fastighetsskattebiljetten i år. Avgiften kommer till våren istället.

I dagarna får såväl företag som privatpersoner fastighetsskatteräkningen för nästa år. På företagens brister saknas det dock något i år. Nämligen uppbörden av täckningsskatten. Det beror på att Folketinget håller på att lägga om täckningsskatten så att den del av täckningsskatten som tidigare har tagits ut på grundval av skillnadsvärdet i fortsättningen ska tas ut på basvärdet. Lagförslaget är för närvarande på remiss.

I propositionen framgår att täckningsskatten för 2022 kan tas ut tidigast med förfallodag i mars 2022 och därför ingår den inte i den fastighetsskattesedel som bolagen har fått.

Lagförslaget innebär i praktiken följande:

  • Täckningsavgift (baserat på skillnadsvärde) kommer att debiteras tidigast i mars 2022 med en preliminär debitering
  • Enligt propositionen ska uppbörden 2022 vara minst densamma som 2021 och öka med högst 30 %.
  • Uppbörden av täckningsskatt för 2022 kommer därefter att omräknas i samband med att sluttaxering, som avser beskattning 2022, utfärdas. Merparten av omräkningarna förväntas ske under 2023

Läs mer om lagförslaget

- Annons -

Nyheter

-Annons-