Företagens produktivitet påverkar inkomstskillnader

De som jobbar på ett högproduktivt företag får i genomsnitt högre inkomst. Sambandet är särskilt tydligt för utrikes födda, men i jämförelse med inrikes födda arbetar de oftare i lågproduktiva företag och byter inte lika ofta till arbetsgivare med högre produktivitet, visar en ny studie.

Utrikes födda har i genomsnitt lägre förvärvsinkomster än inrikes födda och skillnaderna har ökat sedan 1990-talet. Ökningen förklaras helt av skillnader mellan företag. Var man jobbar verkar ha blivit viktigare för inkomsten.

Det visar en studie vid IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Företagsspecifik produktivitet är en möjlig förklaring till att inkomsterna är högre hos vissa arbetsgivare. Rapportförfattarna finner att sambandet är starkt och att det inte kan förklaras av att vissa företag anställer medarbetare som skulle producera mycket oavsett var de arbetar.

Högre produktivitet ger högre inkomster

En arbetstagare som byter jobb till ett företag med högre produktivitet kan vänta sig högre lön. Ett byte från ett företag som tillhör de minst produktiva, till ett företag i mitten av fördelningen ger i genomsnitt 8 procent högre inkomster för infödda. För utrikes födda är motsvarande skillnad 12 procent.

–För utrikes föddas inkomster verkar det särskilt viktigt att undvika arbetsgivarna med lägst produktivitet. Samtidigt jobbar fler utrikes födda på dessa företag, och har lägre sannolikhet att röra sig mot mer högproduktiva arbetsplatser, säger Olof Åslund som är en av författarna. Han är gästprofessor vid nationalekonomiska institutionen och deltidsanställd vid IFAU.

Källa: Uppsala universitet – Annica Hulth

- Annons -

Nyheter

-Annons-