onsdag, oktober 4, 2023

Kystbanen får ny tidtabell med längre restid för att minska förseningarna

DSB meddelar att tågen på Kystbanen mellan Köpenhamn och Helsingör får en ny tidtabell från den 10 december i år. Utgångspunkten är att skapa en mer stabil drift och som följd har restiden förlängts med mellan sex och nio minuter. Helsingörs borgmästare Bendikte Kiær (K) är missnöjd med ändringen, rapporterar Helsingör Dagblad. Hon hade hellre sett att tågen från Sverige fick vända vid Köpenhamns flygplats för att avlasta sträckan Köpenhamns huvudbangård-Østerport.

Tågtrafiken på Kystbanen är känslig för förseningar på själva sträckningen och även från annan trafik som kör in och ut från Köpenhamns huvudbangård. Det är, i kombination med många spårarbeten på Själland under de kommande åren, bakgrunden till den nya tidtabellen för Kystbanen som förväntas minska risken för förseningar. Det uppger DSB i ett pressmeddelande.

– Vi har valt att förenkla tidsplanen för kunderna och samtidigt göra tågtrafiken mer stabil på Kystbanen. Det innebär fler stopp och något längre restider, men å andra sidan ökar turtätheten från ett antal stationer och vi minskar risken för förseningar och inställda turer. Den ökade stabiliteten kommer att gynna alla kunder, säger Jens Visholm, kommersiell direktör på DSB.

Benedikte Kiær, (K) borgmästare i Helsingör, ser den förlängda restiden som en försämring för pendlarna från Helsingör. Hon uppger till Helsingör Dagblad att hon i grunden anser att problemen är kopplade till tågen från Sverige. De kör i dagsläget till Østerport i Köpenhamn och vänder. Det menar hon bidrar till en överbelastning mellan Köpenhamns huvudbangård och Østerport. Hon hade därför föredragit att tågen från Sverige vände vid Köpenhamns flygplats.

– I stället har man valt att förbättra förhållandena för de svenska resenärerna och göra det sämre för de danska, säger hon till tidningen.

Sedan december 2021 kör Øresundstågen över Öresund inte vidare på Kystbanen hela vägen till Helsingör utan har Østerport/Nivå som slutstation. Sedan tidtabellsskiftet för 2023 kör de svenska tågen bara till Østerport.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-