18 – åringar bör inte vara värnpliktiga

Som 18-åring, eller myndig, räknas man som vuxen och man har rätt till att bla ta körkort, dricka alkohol på restauranger, rösta och bo själv. Man ansvarar helt enkelt för sig själv. Därför är denna nya lag något som inte borde finnas.

I år har alla tonåringar som fyller 18 år värnplikt, eftersom de enligt den nya lagen blir totalförsvarspliktiga om de får goda resultat på de administrerade proven och antas till olika utbildningar. Detta innebär att de måste delta i olika slags tester som Försvarsmakten och kommuner anordnar, och det kan vara allt ifrån att fylla i frågeformulär till att göra sig skyldig till att komma på mönstring. Om man anses vara duglig för den militära utbildningen, blir man enligt lag skyldig att utföra den. Utbildningen är fyra till elva månader lång och påbörjas efter ens gymnasiestudier.

Det är visserligen så att man har både rättigheter och skyldigheter, men det innebär inte att man bör tvingas till att göra någonting man inte vill gå med på. Det är inget fel med att försöka att få folk att intressera sig för militären, men man måste alltid räkna med individens egen vilja och intresse. Vissa har och känner inget behov av militära övningar, och även om det stärker ens samarbetsförmåga och disciplin, finns det en mängd andra aktiviteter som stimulerar hjärnan på samma sätt.

Lagen tvingar 18-åringar att dela med sig av privat information och genomföra olika prov (fysiska och psykologiska, där en hälsokontroll räknas med), utan hänsyn till om de vill eller ej, och informationen sparas, vilket gör att man själv inte får bestämma hur länge den ska få vara tillgänglig och när den ska tas bort. Om Sverige utsätts för cyberattacker kan fienden veta hur många ungdomar som är dugliga för att vara totalvärnpliktiga, och andra saker som Försvarets ungdomars hälsa, vilket kan göra det lättare för eventuella fiender att ta reda på olika svagheter inom Försvaret.

Det är inte dåligt att vilja få fler engagerade i Sveriges försvar och militär, tvärtom gynnar det landets säkerhet. Men ingen bör tvingas göra något de inte vill. Personer som inte vill vara där kommer bara känna sig tvingade till att delta i något de inte tänkt sig göra, vilket bara är onödig tidsfördriv för den personen och ökade kostnader för staten, om den ändå inte kan tänka sig jobba för Försvarsmakten i framtiden. Dessutom är det inte moraliskt rätt att tvinga individer till att delta i något de vägrar göra, som att riskera sina liv, som man gör om man jobbar inom militären.

Självklart finns det olika arbetsuppgifter man tilldelas beroende på personlighet; om man exempelvis inte kan tänka sig att hålla i en pistol och skjuta låter det väldigt troligt att man får ett jobb där man programmerar istället. Men trots att man inte behöver tvingas till att göra något som går emot ens egna moraliska principer, är det ändå riskfyllt att jobba för militären, och det är inte alla som vill åta sig den risken. Ingen ekonomisk kompensation kan ersätta ett liv. Trots att regeringen betalar ut olika summor för de som slutför militärutbildningar, förlorar de månader av sitt liv i träning och riskerar sina liv för en summa pengar.
Det är inte rätt att ta valmöjligheten ifrån ungdomar. Det finns tex ingen lag på att man ska rösta när det är val, så varför ska det finnas en lag som kräver att vissa ska offra tid, åta sig riskfyllda uppdrag och dessutom inte kunna säga emot mönstringen? Att betala skatt är en sak. Det är en del av ens ekonomiska inkomst som går till välfärden. Men att begära att ungdomar, landets framtid, ska utsätta sig för uppdrag där de kan riskera sin säkerhet och sina liv, utan att ens ta hänsyn till vad de själva tycker, är inte alls en skyldighet man har till landet. Detta går inte ens att jämföras med andra skyldigheter, som skattebetalning, utan det är något som påverkar individer och deras familjer så länge den som påverkats av detta beslut lever.

Avslutningsvis kan man säga att landets säkerhet gynnas, men att individer kan lida ifall något, som fler kriser, skulle hända. Det är brutalt att tvinga människor kämpa för kollektivets bästa, när man kan ingå i allianser som NATO och andra liknande för ökat skydd. En individs frihet ska inte hotas och inte ifrågasättas eller ignoreras för kollektivets skull. Genom att bevaka, kontrollera och tvinga medborgarna att gå med på lagar som kan få allvarliga konsekvenser för deras liv, riskerar man att gå miste om individens rätt till frihet. Frihet är grunden i demokrati, som militären ironiskt nog vill kämpa för genom att individer i stort sätt tvingas till rekrytering. Detta måste upphöra. Det är omoraliskt, fel, skamligt tvång. Detta bör inte finnas i en demokrati, än mindre i ett fredligt land som Sverige.

Info Express-Bianca M.

- Annons -

Nyheter

-Annons-