söndag, juni 4, 2023
Annons

Malmö stad reserverar mark för ICA Fastigheter

Malmö stads tekniska nämnd beslutade idag att ge ICA Fastigheter en markreservation om minst 50 000 kvadratmeter för logistik- och lagerverksamhet inom del av fastigheten Tullstorp 180:22. Etableringen kan innebära nya arbetstillfällen till Malmö.

– Malmö stad jobbar hårt med att erbjuda en god infrastruktur och etableringsmöjligheter för citylogistik och e-handelslogistik som ger effekt i form av smarta transportlösningar och sysselsättning för många, säger Magnus Alfredsson, enhetschef med ansvar för näringsetablering.

Det aktuella området i Tullstorp matchar bolagets önskemål kring läge och tillgänglighet vid Yttre ringvägen samt räckvidd. Nu går vi vidare med att analysera bolagets behov och möjligheter på platsen djupare.

– Området kring Sunnanå är en betydelsefull distributionshub i Malmö och markreservationen av fastigheten i Tullstorp är en del av ICA Fastigheters långsiktiga plan att förvärva strategiska platser för framtiden, säger Lena Boberg, vd ICA Fastigheter.

Området Tullstorp ligger i nordöstra delen av Malmö, i direkt anslutning till Yttre ringvägen med närhet till hela storstadsregionen. Enligt gällande översiktsplan för Malmö är Tullstorp avsett som nytt verksamhetsområde. En detaljplan behöver tas fram så att den aktuella marken är byggklar till 2020/2021.

– Vi arbetar aktivt med att locka den här typen av verksamhet och märker att Malmö som den snabbast växande storstaden i landet är attraktivt för företag inom exempelvis handeln att etablera sig i. Den här planen kan innebära många betydelsefulla arbetstillfällen för Malmöborna, säger Andreas Schönström, tekniska nämndens ordförande.

Markreservationen gäller till och med 2019-12-31.

- Annons -

Nyheter

-Annons-