Barn och ungas tankar kring pandemiåret och framtiden

I över ett år har vi levt med covid-19 och restriktioner i samhället. Hur tänker barn och unga kring pandemiåret? Det ska en ny studie ta reda på. Studien leds av Anna Sarkadi, professor i socialmedicin, och bedrivs av forskargruppen CHAP (Child Health and Parenting) vid Uppsala universitet i samarbete med Barnombudet i Uppsala län.

För ett år sedan genomförde forskare vid Uppsala universitet en undersökning där över 1000 barn och unga i åldrarna 4-18 år från hela landet berättade om sin syn på ’corona’. Då var många oroliga för sina äldre släktingar, men tyckte att det var bra att få mer tid med familjen och att flygresorna minskat, för klimatets skull. Tillsammans med Barnombudet i Uppsala län genomförs nu en uppföljande undersökning med samma frågor och med tillägg av om skola, fritid och covid-19 testning.

– Det är viktigt att barn och ungas upplevelser och åsikter får höras under denna speciella tid, särskilt nu när även barnen blir smittade av nya virusvarianter i högre utsträckning och genomgår testning. Vi undrar hur barn och unga ser på corona och informationen om pandemin nu när det gått en längre tid, säger Anna Sarkadi, professor i socialmedicin vid Uppsala universitet.

Göra barn och ungas röster hörda

I den förra studien var tilliten till myndigheterna mycket hög och distansundervisning på gymnasiet var nytt, där både för- och nackdelar rapporterades. Åtta av tio kände då oro och de flesta fritidsaktiviteterna hade pausats. Det återspeglades i barnens svar om saknaden av sina aktiviteter. Endast ett fåtal barn testades då och något vaccin fanns inte i sikte. Hur är det nu? Hur tänker barn och unga? Vad är deras oro och vad hoppas de på efter pandemin?

– Många funderar på hur vi ska leva efter pandemin, säger Lisa Skiöld, verksamhetschef på Barnombudet. Det är viktigt att barn och unga får vara delaktiga i hur vi bygger upp vårt samhälle och våra vanor igen. Det här är ett sätt att göra barn och ungas röster hörda i samhällsdebatten.

Tankar kring framtiden

I den förra studien uttryckte ungdomar att de ville ha mer information särskilt riktad till dem. De tyckte att en del råd var motsägelsefulla. De upplevde även en känsla av ansvar för att skydda de äldre genom att inte träffa dem.

Studien som lanseras nu ska ta reda på vilka informationsbehov som finns idag och hur barn och unga tänker kring framtiden.

Källa: Uppsala universitet

- Annons -

Nyheter

-Annons-