tisdag, juli 23, 2024

Var fjärde svensk djurbonde planerar att dra ner produktionen

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, visar i sitt nya gröna näringslivsindex på en ökande pessimism hos Sveriges djurbönder. Mellan första och andra kvartalet 2022 föll index för animalieproduktionen från 75,4 till 66,5.  Under april steg visserligen avräkningspriserna på gris, lamm, ägg, kyckling och nötkött med mellan 3 och 10 procent medan mjölkpriserna steg med sju procent mellan februari och april. Men prisökningarna räcker inte för att kompensera för kostnadsökningarna på el, diesel, gödning och foder. Enligt LRF avser 24 procent av animalieproducenterna att dra ner på produktionen. För tolv månader sedan var det sju procent som planerade för neddragningar. Situationen uppges vara svårast för ägg- och grisproducenterna. En stabiliserande faktor är att många djuruppfödare också är skogsägare där höjda priser på timmer och massaved skapar en ökad optimism vilket innebär att detta delindex ökat till 115. När det gäller den totala indexsiffran för samtliga gröna näringar ser det bättre ut med en återhämtning från 88,3 under första kvartalet 2022 till 88,9 under andra kvartalet. Index under 100 innebär dock en pessimistisk syn på branschen. Senast det gröna näringslivsindex nådde över 100 vara under kvartal 3 under 2021 då det låg på 100,6.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-