tisdag, juli 23, 2024

Tuff kamp över Öresund om ingenjörer – undersökning visar att lönerna är 50 procent högre i Danmark än i Sverige

Kampen om arbetskraften över Öresund är i full gång. På drygt tio år har antalet svenska civilingenjörer som pendlar till jobb i Danmark nästan fördubblats enligt en nordisk analys från Sveriges Ingenjörer. Den visar att årslönen efter skatt är cirka 200 000 svenska kronor högre i Danmark än i Sverige.

Sysselsättningen ligger på rekordhöga nivåer i Danmark och kring Köpenhamn bidrar framgångarna för läkemedelsbolaget Novo Nordisk till att efterfrågan men också bristen på ingenjörer är stor. Därför riktas blickarna allt oftare mot Skåne som tack vare Öresundsbron ligger inom närområdet. Samtidigt räknar SCB enligt Sveriges Ingenjörer med att Sverige kommer att behöva ytterligare 60 000 ingenjörer fram till 2040.

En ny undersökning från Sveriges Ingenjörer visar att den genomsnittliga bruttolönen, omräknat till svenska kronor, för en ingenjör låg 75 procent högre i Danmark än i Sverige under 2022. Justerat för skillnader i skatter och pensionsavsättningar var skillnaden ungefär 50 procent. Den svaga svenska kronkursen har bidragit till att öka löneskillnaden över Öresund. På årsbasis är den genomsnittliga danska ingenjörslönen enligt analysen 200 000 kronor högre efter skatt jämfört med den svenska. Samma skillnad finns även mellan Norge och Sverige.

I en enkät till ingenjörsstudenter svarar drygt fyra av tio att de kan tänka sig att flytta till ett annat nordiskt land för att arbeta. Vid möjligheten till distansarbete fördubblas intresset till nio av tio studenter visar analysen. Mellan 2011 och 2022 nästan fördubblats antalet svenska civilingenjörer som arbetar i Danmark till närmare 800.

– Ingenjörsstudenterna uppger att den högre lönenivån är det som lockar mest med att ta ett jobb i ett annat nordiskt land. Löneskillnaderna, i kombination med ökad pendlingsvilja och en svag krona, riskerar att utgöra en dubbelsmocka mot Sveriges kompetensförsörjning, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer, i en kommentar.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-