lördag, januari 16, 2021

Skåne

Drastiskt förändrad flora i Skåne

0
Studier från Lunds universitet pekar på att floran i Skåne förändrats drastiskt under 1900-talet och fram till idag. Den största minskningen av artrikedomen kan ses i skogsbygderna i norra och mellersta delarna av Skåne.– Jag blev förvånad av att det är klimatförändringen som har...

Tre år efter skyfallen är arbetet i full gång med långsiktiga åtgärder i kommunerna Bjuv och Åstorp

0
Den 15 juni 2016 föll ett 66-årsregn över Bjuvs kommun och Åstorps kommun. Många fastighetsägare drabbades av översvämningar på grund av regnet. Sedan dess har NSVA och kommunerna arbetat med åtgärdsplaner för att minska risken för nya översvämningar vid skyfall. Nu, tre år senare,...

Gott åldrande i Skåne – kartläggning av hur framtidens vård ska planeras

0
I Sverige kommer antalet personer över 80 års ålder att öka från 500 000 till 800 000 inom de närmaste tio åren – en ökning med 300 000 personer, samtidigt som sjukvården inom samma period kommer påverkas av stora pensionsavgångar. – Detta är en av...

Valborg

0
Det är torrt på sina håll och de lokala förhållandena varierar, så vi ber dig som ansvarar för Valborgsbål och grillning att hålla koll på vad som gäller i ditt område och vidta största försiktighet. I Räddningstjänsten Syds kommuner (Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund, malmö) råder för närvarande inget...

Just nu pågår flera bränder i norra Skåne.

0
Vårens varma väder i kombination med lite nederbörd har skapat en extrem torka med mycket höga brandriskvärden i hela södra Sverige. Skåne har kommit upp i det högsta värdet 5E - extremt stor brandrisk i skog och mark. Räddningstjänsterna i Skåne har gått ut med...

Malmö

Lund

Utvärdering visar att socialpsykiatrin i Lund får höga betyg av brukarna

0
Nästan alla lundabor som har en psykisk funktionsnedsättning och får stöd inom socialpsykiatrin i Lund upplever att de får ett bra stöd i sin...

Nu blir Lund en spårvagnsstad

0
På lördag, den 12 december, invigs spårvägen i Lund. Invigningen blir helt digital och invigningsprogrammet kommer att publiceras på denna sida klockan 11.00. https://youtu.be/nTOW6TiVb-E Det krävdes...

Från diabetesforskare på Novo Nordisk till rektor vid Lunds universitet

0
Erik Renström har utsetts till ny rektor för Lunds universitet från och med januari 2021. Han har tidigare jobbat som forskare på läkemedelsbolaget Novo...

Helsingborg

Vi bygger flera nya skejtparker i Helsingborg

0
Under hösten bygger vi fyra nya skejtparker i Helsingborg, närmare bestämt på Husensjö, i Laröd,  i Gantofta och längs Viskstråket. Det blir lagom kluriga...

​Nya tillfälliga farthinder ska skapa fler trygga gator i Helsingborg

0
De senaste månaderna har vi fått tydliga signaler om oro för buskörningar och fortkörande bilister från flera håll i staden. För att möta den...

Malin skolade om sig till nytt yrke – med jobbgaranti

0
Efter 20 år i butiksbranschen ville Malin Rosberg prova något nytt. Nu går hon bygg- och anläggningsprogrammet och kommer inte ha några problem att...