Det krävs fler EU-åtgärder för att trygga livsmedelsförsörjningen

  • Ukraina behöver ett kraftfullt livsmedelsbistånd
  • Inrätta livsmedelskorridorer till och från Ukraina
  • EU måste diversifiera källorna för sin livsmedelsimport
  • Den inhemska produktionen av jordbruksprodukter inom EU måste öka
  • Stöd till drabbade lantbrukare behövs

Parlamentet efterlyser ett omedelbart och omfattande livsmedelsbistånd till Ukraina samt en mer oberoende livsmedelsproduktion inom EU.

På torsdagen antog Europaparlamentet en resolution om behovet av en brådskande EU-handlingsplan för att trygga livsmedelsförsörjningen inom och utanför EU efter Rysslands invasion av Ukraina. I texten, som godkändes med 413 ja-röster, 120 nej-röster och 49 nedlagda röster, kräver ledamöterna omedelbar hjälp i form av livsmedelsleveranser till Ukraina samt en omstart av EU:s strategi för livsmedelsproduktion.

Livsmedelshjälp till det ukrainska folket

Med tanke på den allvarliga inverkan som den ryska attacken mot Ukraina kommer att ha på ukrainarnas livsmedelsförsörjning kräver Europaparlamentet ett kraftfullt och långsiktigt humanitärt livsmedelsbistånd till landet från både EU och andra internationella aktörer. EU bör också inrätta livsmedelskorridorer till och från Ukraina som ett alternativ till stängda hamnar vid Svarta havet. Dessutom bör ukrainska lantbrukare få tillgång till spannmål som de för tillfället saknar, bränsle samt till gödningsmedel.

Ett mer självständigt EU

Ledamöterna framhåller att både covid-19-pandemin och kriget i Ukraina har gjort det uppenbart att EU måste minska sitt beroende av import från alltför få leverantörer. De vill se en diversifiering av försörjningen från tredjeländer och kräver att EU-kommissionen på kort sikt ska utvärdera hur man kan mildra effekterna av de höga gödselpriserna för lantbrukarna. För att minska beroendet av gödselimporten på lång sikt föreslår Europaparlamentet en övergång till alternativa organiska källor till näringsämnen för jordbruket och ett främjande av innovation på jordbruksområdet.

Ökad EU-produktion och stöd till lantbrukare

Med anledning av störningarna i jordbruksimporten kräver ledamöterna att den inhemska livsmedelsproduktionen inom EU måste öka. Jordbruksmark bör endast användas för produktion av livsmedel och foder, enligt texten. För att tillgodose de omedelbara behoven vill ledamöterna att EU överväger åtgärder för att säkra och frigöra Europas produktionskapacitet under 2022, till exempel genom användning av mark i träda för proteingrödor. EU-kommissionen bör också tillhandahålla stöd till de värst drabbade sektorerna och frigöra krisreserven på 479 miljoner euro. Utöver det måste EU-länderna också, enligt ledamöterna, tillåtas att bevilja brett, snabbt och flexibelt statligt stöd till aktörer på jordbruksmarknaden.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-