Nya regler om digitala marknader och digitala tjänster

Parlamentet har godkänt två stora EU-lagförslag som kommer att förändra det digitala landskapet. Ta reda på vad lagarna om digitala marknader och tjänster handlar om.

De banbrytande digitala reglerna, som antogs den 5 juli 2022, kommer att skapa en säkrare, rättvisare och mer transparent onlinemiljö.

Digitala plattformars inflytande

Under de senaste 20 åren har digitala plattformar blivit en viktig del i våra liv. Det är svårt att föreställa sig vardagen utan aktörer som Amazon, Google eller Facebook.

Fördelarna med digitaliseringen är uppenbara men den dominerande ställning, som vissa av plattformarna har, skapar ett massivt övertag gentemot konkurrenter. Samtidigt har de ett stort inflytande på demokrati, grundläggande rättigheter, samhället och ekonomin. Företagen bestämmer ofta framtida innovationer eller konsumenttrender och agerar som ”gatekeepers” mellan företag och internetanvändare.

För att åtgärda denna obalans har EU uppdaterat de nuvarande reglerna genom lagen om digitala marknader och lagen om digitala tjänster. De två förslagen kommer skapa ett gemensamt regelverk över hela EU.

Över 10 000 

digitala plattformar bedriver verksamhet i EU. Mer än 90 procent av dessa är små- eller mellanstora företag.

Reglera de stora IT-företagen: Lagen om digitala marknader

Syftet med regleringen är att säkerställa rättvisa spelregler för alla IT-företag, oavsett storlek. Lagen kommer lägga fram tydliga regler för stora plattformar, däribland en lista över vad som är tillåtet och ej. Målet är att förhindra att orättvisa villkor ställs på företag och konsumenter. Det inkluderar marknadsföring av tjänster och produkter som grindvakterna själva erbjuder som är högre än liknande tjänster eller produkter som erbjuds av tredje part på plattformen. Det kan också handla om att inte ge användare möjligheten att avinstallera program eller appar.

Interoperabiliteten mellan olika meddelandeplattformar ska bli bättre – och användare av små och stora plattformar ska kunna skicka meddelanden eller filer och utföra videosamtal över olika appar. 

Syftet med den digitala inre marknaden är att Europa attraherar de bästa företagen och inte bara de största. Det är därför vi måste fokusera på genomförandet av lagstiftningen. Vi behöver en ordentlig tillsyn för att säkerställa att regeldialogen fungerar. 

Andreas Schwabb (EPP, Tyskland)
Ledande ledamot om lagen om de digitala marknaderna

En säkert digital plats: lagen om digitala tjänster

Lagen om digitala tjänster fokuserar på att skapa en säker plats för användare och företag på nätet genom att skydda grundläggande rättigheter. Bland de kärnfrågorna som lagen tacklar ligger handel och utbytet av olagliga varor, tjänster och algoritmer och system som sprider desinformation.

Lagen kommer ge människor mer kontroll över vad de ser på nätet. Användare kommer att få bättre information om varför särskilt innehåll rekommenderas för dem, och kommer att kunna välja alternativ som inte innebär profilering. Riktad marknadsföring mot minderåriga och användning av känsliga uppgifter, såsom om sexuell läggning, religion eller etnicitet kommer inte att vara tillåtet. 

De nya reglerna kommer också skydda användare från skadligt eller illegalt innehåll. Lagen kommer att göra det lättare att plocka bort illegalt innehåll så att det sker snabbare. Den ska också underlätta kampen mot skadligt innehåll (politiskt eller hälsorelaterad desinformation som inte nödvändigtvis är illegal) och introducera bättre regler för skydd av yttrandefriheten. 

Lagen kommer också att innehålla regler som säkerställer att produkter som säljs på nätet är säkra och följer högsta EU-standarder. Användare kommer ha bättre kunskap om försäljare och deras produkter som de köper på nätet.Läs

Allt för länge har techjättar gynnats av frånvaron av regler. Den digitala världen har utvecklats till en vilda västern, där den största och starkaste sätter reglerna. Men det finns en ny sheriff i stan – DSA. Nu ska regler och rättigheter stärkas. 

Christel Schaldemose (S&D, Denmark)
Ledande ledamot om de digitala tjänsterna

Nästa steg

Rättsakten om digitala tjänster (DSA) trädde i kraft den 16 november 2022 och kommer att vara direkt tillämplig i hela EU från och med den 17 februari 2024. Mycket stora plattformar och mycket stora sökmotorer på nätet måste dock uppfylla sina skyldigheter enligt direktivet tidigare – högst fyra månader efter det att kommissionen har utsett dem. Kommissionen utsåg den första uppsättningen mycket stora plattformar den 25 april 2023.

Förordningen om digitala marknader (DMA) trädde i kraft den 1 november 2022 och dess bestämmelser började tillämpas den 2 maj 2023. Kommissionen kommer att utse grindvakter senast den 6 september 2023 och de kommer sedan att ha högst sex månader på sig att uppfylla de nya skyldigheterna enligt DMA, dvs. senast i mars 2024.

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-