tisdag, juli 23, 2024

Lokförarna på Öresundstågen kan tas ut i strejk nästa torsdag

Fackförbundet Seko varslar om strejk för 1 200 medlemmar, däribland för Transdevs lokförare som kör Öresundstågstrafiken över sundet. I kommande faser finns även bland annat SJ, Green Cargo och VR Sverige som kör Pågatågen i Skåne. Konflikten handlar bland annat om schemaändringar och ledigheter.

Från Sekos sida handlar strejken främst om ”att det måste bli ett slut på sena schemaändringar och medlemmarna måste få tid till återhämtning”, enligt fackförbundets pressmeddelande. Seko anser att spårtrafiken befinner sig i en kris med hög personalbrist och vill få fler arbetstagare att stanna kvar i branschen.

– Vår motpart, Almega Tågföretagen, har i förhandlingarna sagt att de inte vill diskutera och förhandla mer om vi inte lägger ett varsel. Nu är det upp till bevis, säger Ulrika Nilsson, avtalssekreterare Seko, i pressmeddelandet.

Almega Tågföretagen, som är en bransch- och arbetsgivarorganisation för tågföretag, skriver i sin tur i en kommentar till Sekos varsel att ”förhandlingarna har framför allt handlat om frågan om arbetsgivarens grundläggande rätt att leda och fördela arbetet”. Tågföretagen menar att utmaningarna med framförhållningen dels varit kopplade till att Trafikverket infört ett nytt planeringssystem, MPK, som har gjort att tåglägen tilldelats sent och dels till att det råder lokförarbrist eftersom nyrekryteringen inte var så stor under pandemin. Tågföretagen uppger att de i förhandlingarna bland annat föreslagit ett system med avgifter som ökar ju närmare arbetsdagen en ändring kommer samt att de genomfört en undersökning som visar att antalet sena schemaändringar inte är fler idag jämfört med för fem år sedan.

Om parterna inte kommer överens införs strejken i tre steg: torsdagen den 11 maj kl. 15, måndagen den 15 maj kl. 15 samt torsdagen den 18 maj kl. 15. Transdevs lokförare i Malmö, som bland annat kör Öresundstågen, innefattas av strejkens första del och VR Sveriges lokförare i Malmö, som bland annat kör Pågatågen, omfattas av strejkens tredje fas.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-