Skåne har Sveriges näst största inkomstklyftor

Stockholm har de största inkomstklyftorna i Sverige och därefter följer Skåne. Det visar statistik från SCB. Mellan 2015 och 2021 ökade andelen hushåll med hög ekonomisk standard i Skåne, från 4,9 till 5,4 procent. Även andelen hushåll med låg ekonomisk standard ökade i Skåne under samma period, från 16,1 till 16,4 procent. Störst andel hushåll med hög ekonomisk standard hade Vellinge och Lomma kommuner, medan Perstorp, Malmö och Östra Göinge kommuner hade störst andel hushåll med låg ekonomisk standard.

Fotnot: Låg ekonomisk standard avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är mindre än 60 procent av medianvärdet för riket. Hög ekonomisk standard avser andelen personer som lever i hushåll vars ekonomiska standard är dubbelt så hög som medianvärdet för riket.

Källa: News Øresund/SCB

- Annons -

Nyheter

-Annons-