Ny rapport godkänner faktan i havsmiljöundersökningar för Lynetteholmen – men By & Havn förväntar mer kritik från Skåne

En ny rapport framtagen av det holländska rådgivningsföretaget Deltares bekräftar korrektheten i flera beräkningar kring halvön Lynetteholmen i Köpenhamn. Därmed stödjer rapporten de havsmiljöundersökningar som Dansk Hydraulisk Institut (DHI) tidigare har genomfört för stadsutvecklingsbolaget By & Havn.

DHI har tidigare beräknat att Lynetteholmprojektet påverkar vattengenomströmningen i Öresund med 0,25 procent och salttransporten med 0,3 procent, och de beräkningarna är korrekta, enligt Deltares. Den nya rapporten är beställd av By & Havn som är nöjda med resultatet, men experter betvivlar rapportens slutsatser, beskriver TV2 Lorry. Därför förbereder By & Havn sig på fortsatt kritik från myndigheterna i Skåne. Parterna ska diskutera den nya rapporten på ett möte den 4 april 2022.

Bygget av Lynetteholmen påbörjades i januari i år och det ska bli en ny stadsdel i Köpenhamn med plats för 35 000 invånare.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-