Miljondonation till Katedralskolan

Katedralskolan har erhållit en mycket generös donation om två miljoner kronor från den förre eleven Claes-Henrik Dohlman. Pengarna ska användas till att skapa en premiefond i Claes-Henrik Dohlmans namn. Avkastningen från fonden ska delas ut som premier i naturvetenskapliga ämnen, och Katedralskolan räknar med att en första utdelning ska kunna göras vid vårterminens slut – några månader före Dohlmans hundraårsdag.

I sitt brev till Katedralskolans rektor, Ingalill Fritzon, skrev Dohlman:

”Tillåt mig att introducera mig: jag var elev i Katedralskolan under tiden 1933-1942 (studentexamen). Jag var ingen mönsterelev (ständigt sjuk), men klarade mig ändå hyggligt till slut. Jag har gjort min karriär som ögonkirurg och professor och chef vid Harvarduniversitetet i Boston, USA. Jag är nu 99 år gammal men fortfarande akademiskt aktiv. Det har tagit mig många år att inse vad Katedralskolan med Rektor Mjöberg och en utomordentlig lärarkår gjort för att hjälpa mig fram i livet och jag skulle symboliskt vilja donera en mindre summa (kanske 2 miljoner kr) till ett lämpligt stipendium.”

– Jag talade med Claes-Henrik Dohlman flera gånger i somras, berättar Ingalill Fritzon. Trots hans höga ålder är det tydligt att han fortfarande är en verksam och aktiv man med många uppdrag. Dohlman talade mycket varmt om sin tid vid Katedralskolan och hur betydelsefulla hans lärare hade varit för honom, fortsätter Ingalill.

Enligt gåvobrevet så kommer premierna från Claes-Henrik Dohlmans premiefond att fördelas mellan elever som uppfyller en av två kriteriegrunder:

”Att ha uppvisat ett genuint intresse för något eller några av de naturvetenskapliga ämnena även om det inte har betytt högsta betyg i kurserna alternativt gjort anmärkningsvärda framsteg inom ett eller flera naturvetenskapliga ämnen trots sjukdom, funktionshinder eller annan omständighet utgör den första kriteriegrunden.

Den andra kriteriegrunden uppfylls genom att ha uppvisat utomordentliga kunskaper i ett eller flera naturvetenskapliga ämnen där eleven kanske t.o.m. har nått förbi kunskapskraven för högsta betyg.”

– Förberedelsearbetet för att kunna ta emot denna generösa gåva startade redan under början av höstterminen, och efter handläggning av utbildningsförvaltningens kansli så beslutade kommunstyrelsen i slutet av september att acceptera donationen, säger Ingalill. Överföringen av stiftelsekapitalet skedde sedan under vecka 49. Vi är mycket tacksamma för gåvan. Den visar samtidigt vilken oerhört viktig period i livet som gymnasietiden är, avslutar Ingalill Fritzon.

- Annons -

Nyheter

-Annons-