Kommissionen vill uppdatera resereglerna i EU

Den 25 november 2021 föreslog EU-kommissionen att reglerna om samordnade reserestriktioner i EU under coronapandemin skulle uppdateras. Vissa av ändringarna gäller EU:s digitala covidintyg:

  • Personbaserad strategi: De som har ett giltigt digitalt EU-covidintyg ska i princip inte behöva testa sig eller sitta i karantän eller omfattas av andra restriktioner, oavsett varifrån i EU de reser. De som inte har ett covidintyg kan behöva testa sig före eller efter ankomsten.
  • Vaccinationsintygens giltighet: För att undvika olika regler som orsakar störningar föreslår kommissionen att vaccinationsintyget ska vara giltigt i nio månader för fullvaccinerade. När det gäller resor betyder det att EU-länderna bör godkänna vaccinationsintyg som utfärdats upp till nio månader tidigare, då personen fick sin sista dos i den första vaccinationscykeln.
  • Påfyllnadsdoser: Hittills finns det inga studier som specifikt handlar om hur bra påfyllnadsdoser fungerar mot smittspridning och därför går det ännu inte att fastställa en viss giltighet för påfyllnadsdoser. Mot bakgrund av de senaste uppgifterna kan det dock förväntas att påfyllnadsdoserna kan ge ett längre skydd än grundvaccinationerna. Kommissionen följer noga alla nya forskningsrön och kan vid behov komma att föreslå en lämplig giltighetstid även för vaccinationsintyg för påfyllnadsdoser.

Kommissionen har också föreslagit uppdaterade regler för att resa in i EU från andra länder. Vaccinerade resenärer bör prioriteras och strikta skyddsåtgärder rekommenderas.

  • EU-länderna bör systematiskt öppna upp för alla vaccinerade resenärer. Det gäller inte bara dem som har fått EU-godkända vacciner, utan även dem som har fått ett vaccin som WHO har godkänt för nödsituationer. Som en extra skyddsåtgärd ska det krävas ett negativt PCR-test för dem som har vaccinerats med ett WHO-godkänt vaccin som inte är godkänt i EU, och för dem som har haft covid-19. Kommissionen föreslår att vaccinationsintyget ska godtas i nio månader för fullvaccinerade. Även intyg som utfärdats efter en påfyllnadsdos ska godtas.
  • EU-länderna bör godta intyg på vaccination och genomgången sjukdom som bedöms vara likvärdiga med EU:s digitala covidintyg.

EU-länderna ska nu diskutera kommissionens förslag och besluta om rekommendationerna. Kommissionen föreslår att de nya reglerna ska gälla från och med den 10 januari 2022.

- Annons -

Nyheter

-Annons-