Malmö stad och näringslivet signerar Klimatkontrakt

Tillsammans med flera centrala samhällsaktörer har Malmö stad tagit nästa steg för att möta de globala utmaningarna på lokal nivå. Tisdagen den 21 december signerades den första omgången av Klimatkontrakt Malmö.

Kontraktet kommer att bli ett verktyg för Malmö stad, näringslivet, akademin och Malmöbor att samarbeta och ta vara på idéer, initiativ och insatser när det kommer till att nå målet om ett hållbart Malmö 2030.

På plats för signeringen fanns Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande, och representanter från 17 stora infrastrukturägare, bygg- och anläggnings samt bostads- och energibolag. Samtliga har aktivt och pågående miljö- och klimatarbete och har skrivit under individuella avtal som redogör för deras fortsatta åtaganden gällande klimatarbetet.

Under den första signeringen deltog Sysav, MKB, VASYD, Skanska, Martin & Servera, CMP, RISE, Wihlborgs, Malmö FF, Stena Recycling, Stena Fastigheter, Rosengårds Fastighet AB, Enjay AB, Granitor Properties AB, E.ON, Carl F och Altitude Meetings.

– Världens städer har en nyckelroll när det kommer till att begränsa den globala uppvärmningen. I Malmö vet vi att vi behöver jobba tillsammans för att ligga i framkant i klimatomställningen. Därför är jag glad för det stora intresset, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

– Att staden jobbar tillsammans med näringslivet i miljö- och klimatarbetet är helt avgörande för att vi tillsammans ska kunna nå våra ambitiösa mål, säger Simon Chrisander (L), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och miljö.

Till 2030 ska Malmös geografiska utsläpp ha minskat med 70 procent och de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser ska vara på god väg till en hållbar nivå. Klimatkontrakt Malmö kommer att öppna upp för utökade samarbeten inom Malmö stads satsning på Klimatomställning Malmö.

- Annons -

Nyheter

-Annons-