Många ungdomar bland de nya arbetslösa

Antalet nyinskrivna fortsatte att öka förra veckan och arbetslösheten är nu 8,4 procent. Bland ungdomar är arbetslöshetsnivån 11,0 procent. Även antalet personer som varslats om uppsägning ökade igen.

Arbetslösheten fortsätter att öka i hög takt. Den gångna veckan skrev 11 057 personer in sig som arbetssökande, vilket är 2 534 färre än veckan före. Totalt är 431 007 personer inskrivna arbetslösa vilket motsvarar 8,4 procents arbetslöshet. Bland ungdomar är arbetslöshetsnivån 11,0 procent, en ökning från 9,3 procent vecka 10 när krisen började. Totalt är 58 321 ungdomar inskrivna som arbetslösa, 18 000 fler än samma vecka förra året.

– De branscher som drabbats har många ingångsjobb där ungdomar arbetar, exempelvis hotell- och restaurangverksamhet, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Efter förrförra veckans minskning ökade antalet varsel igen den senaste veckan. Mellan 11 och 17 maj varslades 2 618 personer om uppsägning, de flesta inom bemanning och researrangörer. Totalt har 73 655 personer varslats om uppsägning sedan början av mars.

– Varselnivåerna varierar från vecka till vecka. Den kommande utvecklingen är osäker men vi förväntar oss fler varsel även framöver, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2020-05-17, per län

1 mars – 17 maj 2020
Stockholms län37 179
Uppsala län930
Södermanlands län1 140
Östergötlands län2 784
Jönköpings län2 337
Kronobergs län605
Kalmar län931
Gotlands län226
Blekinge län432
Skåne län4 743
Hallands län1 341
Västra Götalands län13 040
Värmlands län959
Örebro län657
Västmanlands län655
Dalarnas län1 252
Gävleborgs län1 085
Västernorrlands län330
Jämtlands län527
Västerbottens län706
Norrbottens län1 515
Ingen uppgift281
Riket73 655

Antalet personer berörda av varsel om uppsägning

Avser registreringar under perioden 2020-03-01 till 2020-05-17, per näringsgren

Näringsgren1 mars – 17 maj 2020
Jordbruk, skogsbruk och fiske38
Utvinning av mineral0
Tillverkning8 249
Försörjning av el, gas, värme och kyla0
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering589
Byggverksamhet2 913
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar7 572
Transport och magasinering8 389
Hotell- och restaurangverksamhet17 530
Informations- och kommunikationsverksamhet3 208
Finans- och försäkringsverksamhet515
Fastighetsverksamhet174
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik4 657
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster11 607
Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring14
Utbildning869
Vård och omsorg; sociala tjänster1 031
Kultur, nöje och fritid5 099
Annan serviceverksamhet1 201
Uppgift saknas0
Summa73 655

Arbetsförmedlingen har inte möjlighet att ge uppgifter om varselsituationen på kommunnivå, detta med hänsyn till de sekretessregler som gäller kring inrapporterade varsel.

Ungdomsarbetslösheten på läns- och kommunnivå i april finns i separat bilaga. 

Veckostatistiken, inklusive varsel, publiceras nästa gång måndag 25 maj kl. 12.00.

Mer information om Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik

Varsel 2020

Varselstatistik 1992–2019

- Annons -

Nyheter

-Annons-