Köpenhamn utsedd till världens säkraste stad sett till personlig säkerhet

Köpenhamn är utsedd till världens säkraste stad i rapporten ”Safe Cities 2021” som har tagits fram av The Economist Intelligence Unit. I rapporten värderas 60 städer utifrån parametrar som hälsa, digital säkerhet, infrastruktur, personlig säkerhet och miljösäkerhet och Köpenhamn får högst totalpoäng, följt av Toronto. Stockholm rankas på en tionde plats. I rapporten nämns, enligt Politiken, Köpenhamns relativt låga kriminalitet, starka sociala sammanhållning och små inkomstskillnader som orsaker till den höga personliga säkerheten. För första gången sedan mätningarna inleddes 2015 har kategorin klimatsäkerhet tagits med, och målsättningen om att bli världens första klimatneutrala huvudstad år 2025 har också bidragit till Köpenhamns höga placering i rapporten.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-