onsdag, oktober 4, 2023

Intervju med det nya skatteutskottets ordförande: Vi kan inte fortsätta tillåta skatteparadis i EU

Europaparlamentets underutskott för skattefrågor kommer att bli det europeiska navet för debatt om skattefrågor, lovade Paul Tang (S&D, Nederländerna), utskottets nyvalda ordförande.

Vad kommer parlamentets nya utskott för skattefrågor främst att fokusera på?

– Vi befinner oss i ett kritiskt skede, regeringar spenderar nu – med rätta – miljarder för att rädda liv och försörjning. Men de uppkomna skulderna måste återbetalas. Efter den senaste krisen gjorde vi det dubbla misstaget med åtstramning och ökade skatter på medelklassen.

– Den här gången måste det vara annorlunda. genom att beskatta dem som inte betalar sin beskärda del – de rikaste och de stora företagen – kan vi komma ur krisen på ett rättvist sätt och bibehålla medborgarnas förtroende. Företagen ensamma undviker mellan 50 miljarder och 190 miljarder euro i skatt varje år. Underutskottet kommer att bekämpa denna orättvisa som finns djupt rotad i vårt ekonomiska system. Vi kommer också att arbeta för att göra vårt skattesystem till en kraft för hållbarhet. Genom att använda skatter för att få miljöbovar att betala kan vi stimulera innovation och att städa upp vår miljö.

Tidigare skatteutskott i parlamentet har varit utredningsutskott som inrättats för att undersöka enskilda skandaler som Luxleaks och Panamadokumenten. Varför är det nödvändigt med ett permanent utskott?

– Sedan jag började i Europaparlamentet för fem år sedan har vi haft ett skatteutskott nästan permanent! Men efter att de publicerat sina betänkanden har de upplösts bara för att återigen inrättas efter att ännu en skandal skett. Med detta permanenta utskott kan vi fortsätta det värdefulla arbetet från tidigare utskott när det gäller att granska fakta och öka allmänhetens medvetenhet, men vi kan också se långsiktigt. Vi kan till exempel ha långvariga relationer med nationella parlament och andra internationella organisationer. På det sättet kommer utskottet verkligen att bli det europeiska navet för en debatt om skattefrågor.

EU har inte många befogenheter inom skatteområdet. Vilken skillnad kan ditt utskott göra?
– Som de tidigare skatteutskotten visade är det mycket som sker i det fördolda. Genom att helt enkelt driva på för öppenhet, att tillgängliggöra fakta så att alla kan ta del av dem, driver vi fram förändring. Medborgarna kräver handling och utskottet blir deras röst på den europeiska arenan.

De senaste åren har det skett flera avslöjanden om global skatteflykt, skattesmitning och penningtvätt. Hur tycker du att EU har svarat?
– Det har onekligen varit en skillnad mellan EU:s inställning till sina medlemmar och till länder utanför EU. Förteckningen över skatteparadis utanför EU har behövts för att sätta press på välkända skatteparadis. Den är långt ifrån perfekt, vilket avregistreringen av Caymanöarna nyligen visade. Men det är en början.

– För EU-länderna, å andra sidan måste främst trycket komma från Europaparlamentet. I mars 2019 pekade vi ut sju EU-länder, inklusive mitt hemland Nederländerna, som skatteparadis. Uthängningen har starkt bidragit till att lyfta konversationen i Nederländerna, med fler och fler av mina landsmän och kvinnor som accepterar att det krävs tuffa reformer.

– De sju EU-skatteparadisen kostar regeringarna i de andra EU-länderna över 40 miljarder varje år! Vi kan inte låta detta fortsätta och jag förutsätter att trycket på dessa regeringar kommer att öka inom ramen för Faciliteten för återhämtning och resiliens. EU-kommissionen måste vara mycket tydlig: EU:s skatteparadis bör reformera sina skattesystem, annars kommer deras planer för återhämtning och resiliens inte att godkännas.

Mer information

- Annons -

Nyheter

-Annons-