Internetmobbning får inte bli en ny vana

När i stort sett alla använder sina telefoner och när merparten av industrialiserade länders befolkning har en internetuppkoppling är det enkelt att gå in på vilken hemsida som helst och göra vad man vill. När sociala medier som Instagram, Snapchat och Facebook har mer än en miljard nedladdningar är det lättare än någonsin att se vad andra gör eller har gjort och kommentera det, men kommentarerna måste inte nödvändigtvis vara positiva.

Fysisk mobbning är fel, eftersom det är enkelt för människor att förstå att man inte ska fälla elaka kommentarer eller slå på någon. Det som inte tycks väcka mycket förståelse är mobbningen i form av olika kommentarer på olika onlineforum, eller hot och grova trakasserier som kan inträffa online. Det blir lätt hänt att offret för kränkningar online får höra att en enkel lösning är att bara undgå att logga in på sociala medier eller vara kvar på specifika hemsidor för att undvika att må dåligt, vilket slår hårdast mot min generation, som har fått uppleva internet som någonting naturligt.

Det är lätt att kunna skapa ett konto på någon av dessa medier och kritisera olika människor offentligt, och det problemet kan få förödande konsekvenser för den som blir utsatt. Jag som själv är en ungdom kan medge att det har blivit en trend bland unga idag att dela med sig av sitt liv och sina upplevelser oavsett hur andra kan tänka sig att reagera på innehållet som de ser. Detta kan märkas eftersom applikationer som TikTok och Musical.ly är populära i den här åldersgruppen. Detta medför att många tonåringar kan bemötas av olika typer av negativa kommentarer online, som statistik enligt en organisation vid namn DoSomething kan bekräfta. På hemsidan dosomething.org kan man hitta statistik angående mobbning. Där kan man bland annat se att 37% av alla barn och tonåringar mellan 12-17 år har blivit mobbade online och att 30% av dessa fall av mobbning har skett mer än en gång. Om man ser till en annan organisation, Friends, och deras mobbningstatistik för 2019 verkar mobbning vara ett allvarligt problem då den utsatta personen löper en större risk för att få underkända betyg om den personen inte har möjligheter till att socialisera under pausen, vilket understryker hur allvarligt det är att bli utsatt och hur mycket offren för denna typ av mobbning påverkas i vardagen.

Mobbning på internet är lätt att förbigå för andra som inte är inblandade, men svårt för de flesta som blir utsatta att hantera. Enligt “Cyberbullying versus Traditional Bullying” publicerad 2012-05-14 i Psychology Today är det lättare att kränka när man inte behöver se hur mottagaren reagerar, och därför blir det också många som deltar i att öppet kritisera bilder eller inlägg som läggs ut online. Dessutom kan mobbningen på sociala medier leda till förnedring och rädsla för offret, om personen filmas utan tillåtelse, någonting som är svårt att undvika under sociala sammanhang.

En annan stressfaktor för offrets del är också att materialet som läggs upp i form av kommentarer och inlägg enkelt kan sprida sig till andra hemsidor, eller läggas upp igen om plattformen har tagit bort det. Detta göra att den utsatte utsätts för konstant stress och en stresskänsla som kanske inte går bort på ett tag, vilket även det kan ha ett inflytande över vardagen människan lever i. Det är inte någonting som bara kan tas bort, utan det är någonting som kan finnas kvar online hur länge som helst.

För att undvika att sådana situationer händer och att ännu fler människor utsätts borde de ansvariga för olika sociala medier ta mer ansvar för vad som händer på olika plattformar och påminna användarna om att de kan rapportera olämpligt beteende när de loggar in på sina konton. Det som redan görs idag, till exempel att algoritmer används för att ta bort olämpligt innehåll som har taggats, är en början, men det är inte tillräckligt för att få bort kränkande material. För att kunna lösa ett problem som inte är tillräckligt synligt, måste man synliggöra det först. Bara då kan lösningar hittas.

A.M – Info express
hello@infoexpress.se

- Annons -

Nyheter

-Annons-