Handel och klimat: EU och partnerländerna lanserar handelsministerkoalitionen för klimatfrågor

I dag kommer EU-kommissionen, EU:s medlemsländer och 26 partnerländer att lansera handelsministerkoalitionen för klimatfrågor, som är det första globala forumet på ministernivå för frågor som rör handel, klimat och hållbar utveckling. Koalitionen kommer att stödja globala åtgärder för att främja handelspolitik som kan bidra till att hantera klimatförändringarna genom lokala och globala initiativ.

Koalitionen syftar till att skapa partnerskap mellan handels- och klimataktörer för att identifiera hur handelspolitiken kan bidra till att hantera klimatförändringarna. Den kommer att främja handel och investeringar i varor, tjänster och teknik som bidrar till begränsning av och anpassning till klimatförändringarna.

En viktig fråga för koalitionen är att identifiera hur handelspolitiken kan stödja de utvecklingsländer och minst utvecklade länder som är mest sårbara och som står inför de största riskerna i samband med klimatförändringarna.

I denna politiska dialog på hög nivå kommer handelsministrar från olika regioner med olika inkomstnivåer att delta. Det civila samhället, näringslivet, internationella organisationer samt klimat- och finansieringsaktörer kommer att delta i koalitionens arbete.

Koalitionen är öppen för alla intresserade länder och hittills deltar mer än 50 ministrar från 27 jurisdiktioner. Ecuador, EU, Kenya och Nya Zeeland leder gemensamt koalitionen. Övriga deltagare är Angola, Australien, Barbados, Colombia, Costa Rica, Filippinerna, Gambia, Island, Japan (utrikesfrågor och handel), Kanada, Kap Verde, Maldiverna, Moçambique, Norge, Rwanda, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydkorea, Ukraina, USA, Vanuatu och Zambia.

Koalitionen kommer att ge politisk vägledning och identifiera handelsrelaterade strategier för anpassning till förändrade klimatförhållanden och extrema väderförhållanden, till exempel genom framtagande, spridning, tillgängliggörande och användning av klimatvänlig teknik. Den kommer att fokusera på att hitta handelsrelaterade lösningar på klimatkrisen i linje med FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), Parisavtalet och målen för hållbar utveckling, samtidigt som den stöder pågående insatser på detta område inom Världshandelsorganisationen (WTO).

Vad händer nu?

Nästa ministermöte kommer att äga rum i anslutning till WTO:s nästa ministerkonferens som planeras äga rum i början av 2024.

Bakgrund

Klimatkoalitionen lanserades officiellt vid Världsekonomiskt forums årliga möte i Davos den 19 januari 2022. Målet är att kartlägga hur handel och handelspolitik kan ge ett positivt bidrag i samband med den rådande klimatkrisen. Koalitionen kommer att vara ett forum för politisk dialog på hög nivå för att främja internationellt samarbete när det gäller klimat, handel och hållbar utveckling.

Källa: Europeiska kommissionen

- Annons -

Nyheter

-Annons-