Pausad slamdumpning i Kögebukten kostar Köpenhamns kommun 136 miljoner för lagring av jordmassor

våras pausades dumpningen av slam i Kögebukten som muddrats upp inför bygget av Lynetteholmen, bland annat efter kritik från Sverige. Det innebär att Köpenhamns kommun under de kommande tre åren står med 1,6 miljoner ton jord som grävts upp vid andra byggprojekt och som var tänkt att användas för att fylla upp Lynetteholmen. Att lagra den jorden tillfälligt på andra platser kommer att kosta 136 miljoner danska kronor, bland annat för extra transporter, skriver Altinget. Teknik- och miljöförvaltningen i Köpenhamns kommun bedömer att det kommer att gå att frakta jorden till Lynetteholmen år 2027.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-