tisdag, juli 23, 2024

Corona-tack och julklapp till stadens anställda

2020 och 2021 har varit två extraordinära år som påverkat alla i Helsingborgs stad. Därför planerar staden att även i år ge en särskild gåva till stadens anställda. Detta för att uppmärksamma de individuella och gemensamma insatserna, engagemanget och kompetensen hos medarbetare i staden som varit avgörande för att kunna hantera den situation som Helsingborg och världen har befunnit sig i under pandemin.

­­- Coronapandemin har satt stor press på många av stadens verksamheter, särskilt skolan, vården och omsorgen. Stadens medarbetare har, trots stundtals stora påfrestningar, lyckats hålla igång alla de samhällsfunktioner som vi är så beroende av. För att tacka dem vill vi ge en extra gåva i år. Med gåvan vill vi bekräfta de stora insatser som gjorts och samtidigt uppmana medarbetarna att dra lärdomar av den tid som varit och nu blicka framåt. Gåvan är i form av presentkort som gör att vi samtidigt stöttar det lokala näringslivet, säger Peter Danielsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

– Nu är det dags att lägga ytterligare ett annorlunda och utmanande år bakom oss. Läget har varit ansträngt på många håll men trots det har våra verksamheter kunnat hålla samma goda kvalitet som helsingborgarna förväntar sig och förtjänar. Och inte bara det. Vi har också hittat nya och innovativa sätt att möta våra målgrupper, visat stort mod och förändringsvilja samtidigt som vi har lyckats levererat goda resultat. Dessutom har vi tillsammans tagit ytterligare steg mot att nå våra mål för att bli en av Europas mest innovativa städer och mot vision Helsingborg 2035, säger Palle Lundberg, stadsdirektör i Helsingborgs stad.

Coronagåvan kommer att delas ut tillsammans med årets julklapp. Den kombinerade gåvan föreslås bestå av två stycken presentkort till ett sammanlagt belopp om 1500 kronor per medarbetare; ett presentkort om 750 kronor som omfattar Helsingborg city och ett presentkort om 750 kronor som omfattar Väla centrum. 
Presentkorten ska vara giltiga från och med den 14 december 2021 till och med 31 december 2022. Mottagare är medarbetare med en pågående anställningsform eller som haft en anställning under perioden 1 januari 2021 till och med 31 december 2021.

Kommunstyrelsen beslutar om coronagåvan den 3 november 2021.

Källa: Helsingborg.se

- Annons -

Nyheter

-Annons-