tisdag, juli 23, 2024

Avfall som resurs

Avfall och sopor är inte längre bara skräp utan har blivit en viktig resurs. Idag kan till och med ett bananskal omvandlas till drivmedel i form av biogas. Men de mest värdefulla soporna av alla är it-produkter och elektronik, berättar Sebastian Abrahamsson och Per Fors, forskare vid Uppsala universitet i en film.

I Sverige är vi väldigt bra på att ta vara på sopor, framför allt när det gäller förpackningar och matavfall. Även för konsumentprodukter och elektronik finns det bra tekniska lösningar, men det är mycket som inte kommer in till återvinningen.

– Jag är intresserad av hur vi som samhälle organiserar soporna. Vad gör vi med soporna och vad får det för konsekvenser för hur vi betraktar sopor och avfall? säger Sebastian Abrahamsson, docent vid sociologiska institutionen.

För att vi ska bli bättre på att samla in och ta tillvara resurserna i avfall så handlar det mycket om att förlänga livslängden på produkterna, menar Per Fors, forskare vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik.

– Det kan handla om att man från producenthåll ser till att formge produkter så att man kan byta ut delar på och att man i konsumentledet ser till att ta hand om sina prylar, att man inte behöver byta telefon lika ofta utan kan reparera den.

Källa: Uppsalla universitet – Annica Hulth

- Annons -

Nyheter

-Annons-