lördag, juni 10, 2023

Anrika studentboendet Michael Hansen doneras till Lunds universitet

Tusentals lundastudenter har sedan 1950-talet bott i det hyreshus på Dag Hammarskjölds väg som ägs av Stiftelsen Michael Hansens Kollegium. Nu doneras stiftelsen med tillhörande fastighet och aktieportfölj till Lunds universitet, en gåva som värderas till över 180 miljoner kronor.

-Michael Hansens stiftelse har betytt enormt mycket för Lunds universitet under flera decennier. Bostadssituationen för studenter i Lund är kärv och stiftelsegrundaren var både klok och förutseende som satsade på studentbostäder. Vi vet hur viktigt det är för studenter att ha ett ordnat boende för att klara sina studier och donationen tar vi emot med stor glädje och tacksamhet, säger Lunds universitets rektor Erik Renström.

Stiftelsen bildades 1957 och studentboendet invigdes 1958.  Idag är donatorsfamiljen spridd över världen och därför har stiftelsestyrelsen sedan ett par år fört diskussioner med Lunds universitet om ett överlämnande. Ett avtal mellan parterna har nu undertecknats.
– Med tiden har det blivit svårt att  bemanna styrelsen med familjemedlemmar och därför har vi kommit fram till att den långsiktiga förvaltningen säkras bäst av Lunds universitet, säger Anne Landin, ordförande i Stiftelsen Michael Hansens Kollegium.

Studentboendet har sedan start haft som mål att bereda billigast möjliga studentrum till studerande vid Lunds universitet med mottot ”det bästa studentboendet till det lägsta priset”. Studenter med toppbetyg från gymnasiet har säkrat förtur i kön och en månatlig hyresreduktion.

Fakta: Om Stiftelsen Michael Hansens Kollegium
Stiftelsen tillkom genom en donation av bokförläggaren Michael Th Hansen, ägare till Förlagshuset Norden AB. Bolagsstämman den 24 april 1956 beslutade att 2 miljoner kronor skulle doneras till Lunds universitet så att ett studentbostadskollegium kunde uppföras och en stipendiefond för att stödja unga, begåvade studenter kunde inrättas.

Bokförläggare Hansen avled 1956 och hans hustru Jozzi Hansen efterträdde honom som verkställande direktör. Hon kom att spela en viktig roll i arbetet att fullfölja donatorns önskan.

Stiftelsen Michael Hansens Kollegium konstituerades vid ett sammanträde den 10 april 1957.
Fastigheten Benzelius 2 omfattar totalt drygt 5000 kvm och boendet ritades av arkitekt Hans Westman. Det består av 244 korridorrum och 31 lägenheter i tolv sammanbyggda hus som omsluter en gård. Trädgården är ritad av landskapsarkitekten professor Per Friberg.

Källa: Lunds universitet

- Annons -

Nyheter

-Annons-