7 800 Malmöbor får avgiften justerad för förskola och fritids

Malmö stads genomgång av samtliga inbetalda avgifter för förskola och fritids under 2019 är klar. 4 400 vårdnadshavare hade betalat för lite, 3 400 hade betalat för mycket.

– Nu ser vi till att alla betalar rätt avgift, säger Göran Ernström-Löving, tillförordnad avdelningschef på förskoleförvaltningen.

Alla vårdnadshavare med barn på Malmö stads förskolor och fritids betalar en avgift för barnets plats. Avgiften baseras på inkomsterna i hushållet där barnet är folkbokfört. För att betala rätt avgift gäller det att hushållet har anmält korrekta inkomster och familjeförhållanden till Malmö stad. Det har de flesta också gjort, visar stadens genomgång av avgifterna som de 31 000 hushållen betalat in under 2019. Var fjärde hushåll visade sig alltså ha betalat antingen för mycket eller för lite. De får nu tillbaka pengar eller får göra en extra inbetalning.

– Det kan bli ganska mycket pengar för den som betalat för lite i ett helt år, så i en del fall har vi gjort en avbetalningsplan. Men det är viktigt att anmäla rätt inkomst för att slippa obehagliga överraskningar i framtiden, säger Göran Ernström-Löving.

När alla in- och utbetalningar har gjorts har Malmö stad fått in ett netto på 4,9 miljoner kronor. Det kan jämföras med de sammanlagt 242 miljoner kronor i avgifter som betalats in under 2019.

– Avgiftskontrollerna genomförs inte för att få in mer pengar till staden, utan för att skapa rättvisa. Ingen ska betala för mycket eller för lite för sitt barns plats i förskola eller fritids, säger Göran Ernström-Löving.

Efter årsskiftet inleds kontrollerna av alla avgifter som betalats in under 2020. Eftersläpningen beror på att de anmälda inkomsterna jämförs med Skatteverkets slutliga taxering, som blir klar ungefär ett år efter inkomståret.

- Annons -

Nyheter

-Annons-