måndag, juli 15, 2024

Lagen om digitala marknader och lagen om digitala tjänster

Två stora EU-lagförslag kommer förändra det digitala landskapet. Ta reda på vad lagarna om digitala marknader och tjänster handlar om.

Digitala plattformars inflytande

Under de senaste 20 åren har digitala plattformar blivit en viktig del i våra liv. Det är svårt att föreställa sig vardagen utan Amazon, Google eller Facebook.

Fördelarna av digitaliseringen är uppenbara men den dominerande ställning som vissa av plattformarna har ger dem ett massivt övertag över konkurrenter men också ett stort inflytande på demokrati, grundläggande rättigheter, samhället och ekonomin. Företagen bestämmer ofta framtida innovationer eller konsumenttrender och agerar som ”gatekeepers” mellan företag och internetanvändare.

För att åtgärda denna obalans, arbetar EU med att förnya de nuvarande reglerna genom lagen om digitala marknader och lagen om digitala tjänster. De två förslagen kommer skapa ett gemensamt regelverk över hela EU.

Ta reda på vad EU gör för att forma digitaliseringen.Över 10 000 digitala plattformar som bedriver verksamhet i EU. Mer än 90 procent av dessa är små- eller mellanstora företag.

Reglera de stora IT-företagen: Lagen om digitala marknader

Syftet med regleringen är att säkerställa rättvisa spelregler för alla IT-företag, oavsett storlek. Lagen kommer lägga fram tydliga regler för stora plattformar, en lista över vad som är tillåtet och inte tillåtet. Målet är att stoppa dem från att ställa orättvisa villkor på företag och konsumenter och marknadsföra tjänster och produkter som grindvakterna själva erbjuder eller inte ge användare möjligheten att avinstallera program eller appar. 

Idag är det tydligt att konkurrens inte ensamt kan åtgärda alla problem vi står inför med IT-jättarna och hur de kan bestämma förutsättningarna genom orättvisa affärsmetoder. Lagen om de digitala marknaderna kommer att förbjuda sådana metoder och skicka tydliga signaler att regler för den gemensamma marknaden fastställs av lagstiftare och inte av företag. 

ANDREAS SCHWABB (EPP, TYSKLAND)LEDANDE LEDAMOT OM LAGEN OM DE DIGITALA MARKNADERNA

En säkert digital plats: lagen om digitala tjänster

Lagen om digitala tjänster fokuserar på att skapa en säker plats för användare och företag på nätet genom att skydda grundläggande rättigheter. Bland de kärnfrågorna som lagen tacklar ligger handel och utbytet av olagliga varor, tjänster och algoritmer och system som sprider desinformation.

Lagen kommer ge människor mer kontroll över vad de ser på nätet. Användare kommer kunna bestämma om de vill få reklam och kommer få veta varför de blir rekommenderade särskilt innehåll.

De nya reglerna kommer också skydda användare från skadligt eller illegalt innehåll. Lagen kommer att göra det lättare att plocka bort illegalt innehåll så att det sker snabbare. Den ska också underlätta kampen mot skadligt innehåll (politiskt eller hälsorelaterad desinformation som inte nödvändigtvis är illegal) och introducera bättre regler för innehållshantering och skydd av yttrandefriheten. Användare kommer bli informerade om, och kommer kunna bestrida om deras innehåll på digitala plattformar tas bort.

Lagen kommer också att innehålla regler som säkerställer att produkter som säljs på nätet är säkra och följer högsta EU-standarder. Användare kommer ha bättre kunskap om försäljare och deras produkter som de köper på nätet.

Nästa steg

Parlamentet antog sin ståndpunkt om den 15 december. Förhandlingarna om de två förslagen förväntas starta under första hälften av 2022.

Utskottet för den interna marknaden antog sin position om lagen om digitala tjänster den 14 december. Ledamöterna kommer att rösta om lagstiftningen i Parlamentet i januari. 

Ta reda på mer om hur EU vill forma den digitala världen

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-