Trafikverket utreder separat plats för gränskontroll av tåg vid Öresundsbrons betalstation – kan kräva regeringsbeslut från Sverige och Danmark

En separat plats för gränskontroll av tåg från Danmark utreds just nu av Trafikverket. Två platser är aktuella och markområdet vid Öresundsbrons betalstation vid Lernacken i Malmö anses vara bäst lämpad för de nya järnvägsspår som måste byggas för att skapa en fast kontrollplats. Men det kan komma att krävas regeringsbeslut både i Danmark och Sverige för att förverkliga planerna. Trafikverket pekar på att det endast handlar om en planeringsberedskap och hänvisar till texten i Tidöavtalet om att gränskontrollerna ska stärkas samt till den växande tågtrafiken. En ökande tågtrafik i kombination med gränskontroller anses inte förenligt på Hyllie station. Øresundsbro Konsortiet är kritiskt och menar att en fast gränskontroll dels ger ett dåligt signalvärde, dels kan minska antalet tåg som kan köra över bron i framtiden och därmed försämra integrationen mellan Danmark och Sverige. Även Region Skånes regionsstyrelses andre vice ordförande Henrik Fritzon (S) riktar kritik mot en eventuell ny separat plats för gränskontroll av tåg.

Trafikverkets regiondirektör i södra Sverige, Lennart Andersson, pekar på att de tillfälliga gränskontrollerna regelmässigt förlängts med sex månader sedan de infördes i slutet av 2015. Det har gjorts tester av gränspolisen om det går att snabba upp den nuvarande gränskontrollen vid tågstationen i Hyllie.
– Men med det arbetssätt de har på Hyllie går det inte. Läser vi sedan i Tidöavtalet finns där en politisk viljeyttring om att gränskontrollerna ska kunna stärkas. Det gör att vi måste ha en planeringsberedskap inför framtiden. Därför har vi själva initierat en studie där vi ser vad vi kan göra framöver och hur det kan lösas, säger han till News Øresund.

Kan krävas regeringsbeslut i båda länderna
Trafikverkets studie lyfter fram två alternativa platser för ett extra järnvägsspår för en fast plats för gränskontroller på sträckan mellan Öresundsbron och Hyllie. Det handlar dels om Ollebo, dels om Øresundsbro Konsortiets och Svedabs mark vid betalstationen vid Lernacken. Enligt Lennart Andersson anses marken vid betalstationen vara mest lämpad, bland annat beroende på att järnvägen svänger svagt när den passerar Ollebo och att där finns en vägbro som begränsar utrymmet.
– Vi tittar på vilka fysiska möjligheter som finns, vad det skulle kosta och hur lång tid det skulle ta att genomföra efter att man fattar ett byggbeslut, säger Lennart Andersson.
– Skulle det vara så att kontrollanläggningen ska byggas vid betalstationen i Lernacken kan det krävas ett svenskt regeringsbeslut och kanske även ett danskt eftersom markområdet delvis ägs av Øreundsbro Konsortiet

400 miljoner kronor
Hur stor investering det skulle handla om för att bygga en fast plats för gränskontroll av tåg är inte helt klar ännu.
– En tidig kostnadsbedömning har genomförts och bedöms uppgå till cirka 400 miljoner kronor vilket även det kräver ett regeringsbeslut, säger Lennart Andersson.
Han betonar att inga beslut är fattade och pekar även på att den statliga utredningen ”Åtgärder i gränsnära områden” (SOU 2021:92) lyfter fram möjligheten att gränskontroller inte behöver utföras vid gränsen utan vid ”gränsnära områden” i kombination med ett utvidgat underrättelsearbete.

Øresundsbro Konsortiet kritiskt till en fast kontrollplats
I slutet av februari räknar Lennart Andersson med att studien ska ha nått så långt att den kan sändas ut till Region Skåne, tågoperatörer och andra större intressenter för att få in deras synpunkter. Øresundsbro Konsortiet har dock redan kontakt med Trafikverket och konsortiets vd Linus Eriksson är kritisk till tanken på en fast gränskontroll för tågtrafiken över bron.
­– Vi är djupt bekymrade för alla som reser över Öresund. Vi behöver ta bort, inte skapa nya gränshinder för de tiotusentals som reser varje dag, säger han till News Øresund.
Även Henrik Fritzon (S), styrelseledamot i dansk-svenska Greater Copenhagensamarbetet och andre vice ordförande i regionstyrelsen i Region Skåne är kritisk till tanken på att bygga en separat plats för gränskontroll av tågen från Danmark.
– Beskedet att Trafikverket utreder en fast plats för gränskontroller är nedslående. Att göra investeringar i nya spår för att permanenta gränskontrollerna vore bakåtsträvande. Istället bör gränskontrollerna avskaffas, skriver han till News Øresund.
– Öresundsregionen är Nordens mest urbana gränsregion med över fyra miljoner invånare. Skånes arbetsmarknad är integrerad med Danmark. En återgång till helt öppna nordiska gränser är därför viktigt för Skånes möjlighet till utveckling.

Risk för att kapaciteten över bron minskar
I det svar som Øresundsbro Konsortiet sände till Trafikverket den 29 december i fjor menar konsortiet att en fast kontrollplats skulle minska kapaciteten över bron dels genom att ett 400 meter långt kontrollspår med växlar skulle minska hastigheten till 80 km/h, dels genom att konflikthantering vid sena tåg och utdragen gränskontroll ytterligare kan försena tågtrafiken. Konsortiet menar därför att den planerade kapaciteten på 12 persontåg och 2 godståg per timme i vardera riktning inte kommer att kunna upprätthållas och att tågtrafiken över bron skulle bli mindre robust. Samtidigt förväntas antalet godståg över bron öka med 200-300 procent när Fehmarn Bält-tunneln mellan Tyskland och Danmark invigs 2029. Konsortiet har nu fått ett utförligt material från Trafikverket som de ska svara på senast den 6 februari.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-