söndag, juni 4, 2023
Annons

Sveriges ekonomi är fortsatt på historiskt stark nivå

Trots att coronapandemin inte är över blir det svenska konjunkturläget allt starkare. Barometerindikatorn, som visar läget i den svenska ekonomin, steg till 122,4 i juli vilket är det högsta värdet som någonsin uppmätts – för tredje månaden i rad. Att ekonomin går så starkt beror på att industrin fortfarande går på högvarv, framför allt är industribolagen positiva till varulagrens storlek. I juli månad steg konfidensindikatorn för den svenska industrin till 129,2, vilket ska ses i relation till normalläget på 100. Ökningen från föregående månad var 4,1 enheter. Den enda sektorn som uppvisade en nedgång i barometerindikatorn var bygg- och anläggning, där indikatorn föll med 1,2 enheter på grund av mindre optimistiska anställningsplaner.

- Annons -

Nyheter

-Annons-