Danmark: Naturstad mitt i skogen experimenterar med sättet att bo på

En hållbar stad omgiven av skog och med gemensam resurshantering är på väg att byggas i Middelfart kommun på Fyn. På tidigare åkermark ska 220 hållbara hus byggas och 1 200 träd planteras. Enligt planen ska naturstaden kunna realiseras om tre-fyra år.

– Vi behöver experimentera med sättet vi bor på om vi ska nå i mål med klimatambitionerna som kommun och land, säger borgmästaren i Middelfart, Johannes Lundfryd Jensen, till Danmarks Radio.

Naturstaden bidrar till en klimatpositiv utveckling genom en kombination av skogsplantering och kollagring, naturliga byggmaterial och en resursgemenskap som ska leverera överskottsenergi tillbaka till energinätet, enligt Middelfart kommun, som driver naturstadsprojektet. Staden ska ses som ett inspirerande projekt till hur vi kan organisera nya boendeformer och projektet visas just nu på den internationella Arkitekturbiennalen i Venedig.

- Annons -

Nyheter

-Annons-