HemSverigeSvenska hushåll föreslås få 6 miljarder kronor i kompensation för kraftigt höjda...

Svenska hushåll föreslås få 6 miljarder kronor i kompensation för kraftigt höjda elpriser

-

För de svenska hushållen kan de kraftigt höjda elpriserna mildras genom en statlig kompensation på upp till 6 000 kronor totalt per hushåll under december, januari och februari. Det föreslår den svenska regeringen. Förslaget beräknas kosta sex miljarder svenska kronor och omfattar 1,8 miljoner hushåll. Kompensationen ska baseras på hushållens elförbrukning per månad oavsett boendeform. Det maximala beloppet föreslås bli 2 000 kronor per månad, totalt 6 000 kronor, och gäller hushåll som använder mer än 2 000 kWh per månad. Kompensationen kommer att utbetalas automatiskt. Den exakta utformningen av kompensationen kommer att utformas i dialog med myndigheter, elnätsbolagen och riksdagen.

- Annons -