Miljöutredning om ny dansk vindkraftpark väster om Falsterbo ute på remiss – ska förse 300 000 hushåll med grön el

Planerna på en ny vindkraftspark i Kögebukten tolv kilometer väster om Falsterbonäset har tagit ett nytt steg mot sitt förverkligande rapporterar TV2Lorry. Projektet inleddes 2011 och nu är miljökonsekvensutredningen klar och har lämnats ut på remiss (høring på danska) av det danska kommunalt ägda bolaget Hovestadens Forsyningsselskab, Hofor. Aflandshage Vindmøllepark väntas få mellan 26 och 45 vindkraftverk som kan bli upp till 220 meter räknat till översta vingspetsen och beräknas kunna förse 300 000 hushåll med grön el. Det innebär att vindkraftverken kan bli något högre än Turning Torso i Malmö.

Aflandshage Vindmøllepark får en placering i södra Öresund 10 kilometer söder om Amager och 12 kilometer väster om Falsterbonäset. Vindkraftsparkens transformatorstationen byggs vid Avedøreverket i Hvidovre kommun. Enligt den danska så kallade køberetsordningen kommer invånarna i Hvidovre att erbjudas att bli delägare i vindkraftprojektet eftersom det byggs inom 16 kilometer från kommunen.

Aflandshage är en av två vindkraftsparker som Hofor planerar att bygga i Öresund och som ska bidra till att göra Köpenhamn CO2-neutralt. Den andra vindkraftsparken, Nordre Flint, planeras nordväst om Malmö.  Länsstyrelsen Skåne och skånska kommuner har tidigare uttryckt oro för vindkraftsplanerna i Öresund och har därför krävt en noggrann miljöprövning. Det är denna utredning som nu är klar. En bit öster om Nordre Flint, vid grundet Sjollen, har även det svenska företaget Eolus planerat för en park med ett 20-tal vindkraftverk på upp till 250 meters höjd.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-