Svensk inflation föll till 7,5 procent i augusti – i Danmark är den 2,4 procent

Trots att svensk inflation sjönk mer än väntat i augusti, är inflationen fortsatt mycket lägre i både Danmark och Norge. De svenska konsumentpriserna steg med 7,5 procent i augusti, mätt enligt KPI, jämfört med samma månad i fjol, visar nya siffror från SCB. I Danmark närmar sig samtidigt inflationen två procent och i Norge sjönk inflationen till under fem procent i årstakt. Även om nedgången var större än marknadsförväntningarna, tror bedömare att Riksbanken höjer styrräntan nästa vecka till fyra procent. 

Den stora nedgången i den svenska inflationen från 9,3 procent i juli i var framför allt kopplade till baseffekter som innebär att dagens prisökningar nu jämförs med förra årets kraftiga prisuppgångar, vilket därmed dämpar årstakten. Framför allt lägre elpriser, som var 36,8 procent lägre i augusti i år jämfört med samma månad förra året, var starkt bidragande till nedgången. Lägre livsmedelspriser och på paket- och flygresor bidrog också till den minskade inflationstakten.

Dansk inflation närmar sig två procent – norsk under fem procent

Sedan oktober i fjol då inflationen i Danmark toppade på 10,1 procent, har inflationstakten successivt minskat till 2,4 procent i årstakt i augusti. Inte sedan september 2021 har inflationen i Danmark varit så låg. Även i Norge är inflationstakten lägre än i Sverige. Där toppade inflationen på 7,5 procent i oktober förra året och har sedan dess efter en enskilt större uppgång i januari, gradvis minskat. I augusti sjönk inflationen till 4,8 procent i årstakt, mätt enligt KPI enligt siffror från Statistik Sentralbyrå. I juli låg den på 5,4 procent.

Riksbanken väntas höja styrräntan nästa vecka

Trots att den nya inflationssiffran för augusti var lägre än vad både marknaden och Riksbanken hade förväntat sig, tror bedömare att Riksbanken kommer att höja styrräntan vid nästa riksbanksmöte om en vecka. Riksbanken själva har i sin senaste prognos signalerat för en ytterligare räntehöjning innan räntan når sin topp. I en kommentar till Dagens Industri skriver Handelsbanken att man också förväntar sig en räntehöjning i november.

Idag ligger styrräntan på 3,75 procent och nästa räntebesked från Riksbanken kommer den 21 september.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-