tisdag, juli 23, 2024

Svensk-danskt avtal skulle kunna göra det möjligt för icke EU-medborgare att bli Öresundspendlare, föreslår advokatutredning

Ett bilateralt avtal, ett undantag för Öresundsregionen eller lagändringar i Danmark och Sverige. Det är tre av de fyra lösningsförslag som den svensk-danska advokaten Emelie Svensson ger i en utredning av det gränshinder som innebär att så kallade tredjelandsmedborgare vanligtvis inte får gränspendla. Arbetet har gjorts genom EU-projekt som initierats av informationstjänsten Øresunddirekt, där Emelie Svensson gått på djupet med två stora och omtalade gränshinder i Öresundsregionen.

Trots att den danska arbetsmarknaden skriker efter arbetskraft och det finns en hög arbetslöshet i Skåne – inte minst bland invandrare – får personer som är medborgare i länder utanför EES-området vanligtvis inte bo på ena sidan sundet och arbeta på den andra. Danmark gör dock undantag för personer som har hög lön, arbetar inom vissa eftertraktade yrken eller vars arbetsgivare står på listan för ”fast track”.

Emelie Svensson ger fyra olika lösningsförslag:

1.) Ett bilateralt avtal mellan Danmark och Sverige som innebär att om ett av länderna gett en tredjelandsmedborgare uppehållstillstånd innebär det att personen har rätt att arbeta i båda länderna. Det skulle också kunna skrivas in i Öresundsavtalet, om detta utvidgas till att inte bara omfatta skatt.

2.) EU inför en förordning som tvingar alla länder att tillåta tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd i ett annat EU-land att få arbeta över gränsen.

3.) Nya lagar i Danmark och Sverige skulle kunna införas, inspirerade av en dom i Migrationsöverdomstolen i Sverige, om att arbetstillstånd kan ges till en tredjelandsmedborgare som bor i Danmark och vill pendla till arbete i Sverige. Domen skulle alternativt också kunna användas som prejudikat även i Danmark.

4.) Dansk lag skulle kunna ändras så att ett undantag ges för Öresundsregionen, där tredjelandsmedborgare tillåts att gränspendla. Ett alternativ vore att utöka den så kallade positivlistan över eftertraktade yrken och lägga till att ett uppehålls- och arbetstillstånd i Sverige är tillräcklig grund för att ge arbetstillstånd även i Danmark.

Källa: News Øresund – Anna Palmehag

- Annons -

Nyheter

-Annons-