Stambana Lund-Hässleholm

Mellan Hässleholm och Lund planerar Trafikverket för en cirka 70 kilometer lång ny dubbelspårig stambana. En ny stambana innebär smidigare och snabbare resor och det frigör kapacitet för godstrafik. Byggstart blir senast år 2029, men det är mycket som ska ske innan dess.

För att möta morgondagens resebehov planerar Trafikverket för nya dubbelspåriga stambanor mellan Stockholm och Malmö samt Stockholm och Göteborg. Den nya järnvägen består av flera sträckor. Tre av dem är utpekade som prioriterade. Det är Hässleholm-Lund, Järna-Linköping (Ostlänken) och Göteborg-Borås.

70 kilometer lång stambana Lund-Hässleholm

Mellan Hässleholm och Lund planerar Trafikverket en cirka 70 kilometer lång ny dubbelspårig stambana med hastigheten 320 km/h för fjärrtåg och 250 km/h för snabba regionaltåg.

  • Den nya järnvägen ger snabbare resor i södra Sverige och bidrar till att avlasta Södra stambanan.
  • När Södra stambanan blir avlastad ger det mer tid för förebyggande underhåll. Det ger ett tåligare och mer robust järnvägssystem med bättre punktlighet. Antalet lokaltåg kan också öka på Södra stambanan.
  • När hela stambanan är färdigbyggd, kommer du kunna resa mellan Stockholm-Malmö mycket fortare än dagens 4 timmar och 25 minuter.
  • De nya stambanorna ska också öka tillgängligheten till de internationella marknaderna för människor och näringsliv.

Tidplan

Planerad byggstart för stambanan Hässleholm-Lund är någon gång mellan 2027-2029. Byggtiden kommer att pågå cirka tio år. Arbetet med Ostlänken-Järna-Linköping pågår sedan 2017 och beräknas vara färdig mellan 2033 och 2035. Planerad byggstart för sträckan Göteborg-Borås är 2024.

Trafikverket utreder olika alternativ för sträckan

Projekt Hässleholm-Lund befinner sig just nu i ett av de tidigaste planeringsskedena vid byggandet av ny järnväg; en lokaliseringsutredning som Trafikverket gör. Det är ett omfattande arbete som startade sommaren 2019. Lokaliseringsutredningen kommer att titta olika alternativ för sträckningen genom Lunds kommun. Utredningen tittar även på vilka konsekvenser det blir för landskap, kulturmiljö, befolkning, elektromagnetiska fält, luft, buller, vibrationer, olycksrisk, mark och vatten samt hushållning med naturresurser och klimatpåverkan.

När lokaliseringsutredningen är klar ska en järnvägsplan tas fram, också den av Trafikverket.

Vad händer nu?

Trafikverket arbetar nu med lokaliseringsutredningen, som förväntas vara färdigt under 2023. Än finns det inget beslut om korridor eller exakt vilken sträckning järnvägen ska ha. När Trafikverket har en beslutad korridor är nästa steg att utreda exakt var järnvägen ska gå inom korridoren och hur den ska utformas mer i detalj. Trafikverket planerar samråd fyra till första kvartalet 2023.

Källa: Lunds kommun

- Annons -

Nyheter

-Annons-