söndag, juni 4, 2023
Annons

Slut på konsumenternas frustration och det elektroniska avfallet: kommissionen föreslår en kompatibel laddare för elektroniska produkter

Kommissionen tar i DEN 23:e ett viktigt steg för att minska det elektroniska avfallet och konsumenternas olägenhet som orsakas av förekomsten av olika laddare för olika elektroniska produkter. Efter flera års samarbete på frivillig basis med industrin har antalet olika mobilladdare minskat från trettio till tre under det senaste årtiondet, men ingen komplett lösning har nåtts. Kommissionen lägger nu fram lagstiftning för att inrätta en gemensam laddningslösning för alla relevanta produkter.

Med dagens förslag om en översyn av radioutrustningsdirektivet kommer laddningsporten och snabbladdningstekniken att harmoniseras: USB-C kommer att bli standardport för alla smarta telefoner, läsplattor, kameror, hörlurar, bärbara högtalare och handhållna videospelskonsoler. Kommissionen föreslår dessutom att försäljningen av laddare ska separeras från försäljningen av elektroniska produkter. Det kommer att göra det enklare för konsumenterna och minska miljöavtrycket som kopplas till produktionen och bortskaffandet av laddare, och på så sätt bidra till den gröna och den digitala omställningen.

– De europeiska konsumenterna har varit frustrerade länge nog över alla inkompatibla laddare som bara ligger och samlar damm, säger Margrethe Vestager, verkställande vice ordförande med ansvar för Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern. Vi har gett industrin gott om tid för att komma fram till egna lösningar, men nu är tiden mogen för att lagstifta om kompatibla laddare. Detta är en viktig vinst för våra konsumenter och för miljön, helt i linje med våra gröna och digitala mål.

– Laddare används till alla våra viktigaste elektroniska produkter, säger Thierry Breton, kommissionär med ansvar för den inre marknaden. Med allt fler produkter säljs det allt fler laddare som inte är utbytbara eller som är onödiga. Nu sätter vi stopp för det. Med vårt förslag kommer de europeiska konsumenterna att kunna använda en enda laddare till alla sina bärbara elektroniska produkter. Det är ett viktigt steg för att öka bekvämligheten och minska avfallet.

Kommissionen föreslår i dag följande:

  • En harmoniserad laddningsport för elektroniska produkter: USB-C kommer att vara den kompatibla porten. Detta gör det möjligt för konsumenterna att ladda sina enheter med samma USB-C-laddare, oavsett varumärke.
  • Harmonised snabbladdningsteknik: bidrar till att förebygga att olika tillverkare på ett oskäligt sätt begränsar laddningshastigheten och att säkerställa att hastigheten är densamma oavsett vilken kompatibel laddare som används.
  • Försäljningen av laddare separeras från försäljningen av elektroniska produkter: konsumenter kan köpa nya elektroniska produkter utan att köpa nya laddare. Det begränsar antalet oönskade laddare som köps eller som förblir oanvända. Genom att minska produktionen och bortskaffandet av nya laddare beräknas man kunna minska mängden elektroniskt avfall med nästan tusen ton per år.
  • Bättre konsumentinformation: tillverkarna måste tillhandahålla relevant information om laddningsprestandan, t.ex. information om den effekt som krävs och om produkten stödjer snabbladdning. Det kommer att göra det lättare för konsumenterna att se om deras befintliga laddare uppfyller kraven för deras nya produkt, och kommer att hjälpa dem att välja en ny kompatibel laddare om så inte är fallet. Tillsammans med övriga åtgärder kommer detta att hjälpa konsumenterna att begränsa mängden nya laddare och minska inköpet av onödiga laddare till ett värde av 250 miljoner euro per år.

Översynen av radioutrustningsdirektivet är en del av kommissionens bredare åtgärder för att hantera produkters hållbarhet, särskilt vad gäller elektroniska produkter på EU-marknaden, något som kommer att betonas i ett kommande förslag om hållbara produkter.

Vad händer nu?

Dagens förslag om en översyn av radioutrustningsdirektivet kommer nu att behandlas av Europaparlamentet och rådet genom ordinarie lagstiftningsförfarande (medbeslutande). Med en övergångsperiod på 24 månader från dagen för antagande kommer industrin att få gott om tid till anpassning före tillämpningsdatumet.

För att en kompatibel laddare i slutändan ska fungera krävs det full interoperabilitet på båda sidor om kabeln, dvs. både hos den elektroniska produkten och hos laddaren. Produktens interoperabilitet, vilket är den större utmaningen i sammanhanget, kommer att uppnås genom dagens förslag. Interoperabiliteten för laddaren kommer att hanteras genom en översyn av kommissionens ekodesignförordning. Översynen kommer att genomföras senare under året så att ikraftträdandet kan anpassas till dagens förslag.

Bakgrund

År 2020 såldes cirka 420 miljoner mobiltelefoner och andra bärbara elektroniska produkter i EU. I genomsnitt äger varje konsument ungefär tre mobilladdare, av vilka två används regelbundet. Trots detta rapporterar 38 % av konsumenterna att de minst en gång har varit med om att de inte kunnat ladda sin mobiltelefon eftersom tillgängliga laddare inte varit kompatibla. Detta är inte bara opraktiskt utan också mycket dyrt för konsumenterna – som totalt spenderar cirka 2,4 miljarder euro per år på inköp av separata laddare. Dessutom beräknas bortskaffade och oanvända laddare uppgå till 11 000 ton elektroniskt avfall varje år.

För att hantera utmaningarna för både konsumenterna och för miljön har kommissionen arbetat för en gemensam laddningslösning för mobiltelefoner och liknande elektroniska produkter sedan 2009. Kommissionen bidrog först till ett frivilligt avtal med industrin 2009, vilket resulterade i antagandet av det första samförståndsavtalet. Det minskade det befintliga antalet laddningslösningar för mobiltelefoner på marknaden från trettio till tre. Efter att samförståndsavtalet löpte ut 2014 lades ett nytt förslag fram av industrin i mars 2018, men det ansågs inte vara tillräckligt när det gällde vare sig en gemensam laddningslösning eller behovet av ökad bekvämlighet för konsumenterna och minskat elektroniskt avfall.

Källa: Europeiska kommissionen

- Annons -

Nyheter

-Annons-