fredag, juni 9, 2023

Sjöfartsmuseet i Helsingör har fått 21 miljoner danska kronor till ombyggnad av utställningarna

M/S Museet for Søfart i Helsingör har fått 21 miljoner danska kronor i stöd från olika danska fonder. Pengarna ska användas till att förnya de fasta utställningarna. Idag är utställningarna baserade på tema, men efter ombyggnaden kommer de att vara uppbyggda efter den historiska utvecklingen inom sjöfarten med utgångspunkt i människans omställning till ny teknologi.
– Vi vill gärna ge vår publik en mer kronologisk historisk överblick, och samtidigt dra in fler nya och olika röster i berättelserna. Vi tror att vår gemensamma historia växer och blir mer intressant om det är fler än bara vi historiker som berättar den. Därför vill både den vanliga sjömannen, den kinesiska handelsmannen och kvinnorna på land få en röst i de nya utställningarna, säger museets direktör Ulla Tofte i ett pressmeddelande.

Sjöfartsmuseet öppnade 2013 i en ny byggnad ritad av arkitektföretaget BIG. De nya utställningarna väntas vara klara i slutet av 2023.

- Annons -

Nyheter

-Annons-