torsdag, juni 8, 2023

Självkörande bussar testas på campusområde

På DTU, Danmarks tekniska universitet, i Lyngby börjar tre självkörande bussar under april att köra på campusområdet. De ska transportera anställda och studerande mellan universitetets institutioner. Myndigheten Vejdirektoratet har godkänt de så kallade LINC shuttles och arbetet med att koordinera rutten och sätta upp hållplatser har inletts. Det är transportbolaget Nobina som står för driften av de självkörande bussarna och forskare på DTU kommer att följa passagerarnas beteende och upplevelse. Testet är en del av ett större projekt, LINC, som involverar kommuner, företag och universitet med målet om att utveckla den kollektiva bustransport.

- Annons -

Nyheter

-Annons-