Plattformsarbete: ledamöterna redo att förhandla om förbättrade arbetsvillkor

På torsdag godkände Europaparlamentet beslutet att inleda förhandlingar om nya regler för att förbättra villkoren för arbetstagare på digitala plattformar.

376 ledamöter röstade för mandatet för att inleda förhandlingarna med EU-länderna, 212 röstade emot och 15 lade ner sina röster. Förhandlingarna om den nya lagen kan inledas när EU-länderna beslutat om sin egen ståndpunkt.

De nya reglerna skulle reglera hur man korrekt fastställer sysselsättningsstatusen för plattformsarbetare och hur digitala arbetsplattformar ska använda algoritmer och artificiell intelligens för att övervaka och utvärdera arbetstagare.

Bakgrund

Mandatet för förhandlingarna tillkännagavs i plenum av talman Roberta Metsola måndagen den 16 januari. Eftersom en tiondel av ledamöterna (bestående av en eller flera politiska grupper eller enskilda ledamöter, eller en kombination av de två) motsatte sig det inom 24 timmar krävdes en omröstning i kammaren (i enlighet med artikel 71 i parlamentets arbetsordning).

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-