fredag, september 22, 2023

Gränskontrollerna ska skärpas enligt Tidöavtalet – men svenska polisen hoppas på lättnader: ”Vi kan bli effektiva även utan återinförd gränskontroll”

De tillfälliga gränskontrollerna, som Sverige haft sedan 2015, ska skärpas står det i Tidöavtalet. Samtidigt menar den danska polisen, enligt uppgifter i danska och tyska medier, att gränskontrollerna inte hindrat gängkriminellas aktivitet över Öresund. I Sverige hoppas den svenska polisen på lättnader när de tillfälliga gränskontrollerna löper ut. 

Medan Trafikverket på eget initiativ har börjat utreda möjligheten för en permanent kontrollplats vid Lernacken har den svenska polisen ännu inte tagit höjd för någon skärpning, enligt Elisabeth Nilsson, sektionschef för Gränskontrollsektionen.

– Nej, det har vi inte. Vi hoppas snarare på en lättnad, att när det här beslutet (om tillfälligt återinförd gränskontroll, reds. anm.) går ut eller strax därefter kommer man att släppa på kontrollerna.

Tidöavtalet är ”lite otydligt” när det kommer till gränskontroller, enligt Elisabeth Nilsson.

– Det står dels att det ska bli en skarpare utlänningskontroll, men också en friare rörlighet, så det är lite dubbelbottnat.

Enligt Tidöavtalet ska Polismyndigheten ”uppdras att genomföra inre gränskontroller i högre grad där sådana gränskontroller bedöms ha effekt på irreguljär migration och gränsöverskridande brottslighet”.

Samtidigt menar den danska polisen enligt uppgifter i danska och tyska medier att de tillfälliga gränskontrollerna inte har haft någon effekt på gängkriminaliteten över Öresund. En bild som delas av den svenska gränspolisen:

– Det är inte det som är huvudfokus med gränskontroller. De gängkriminella har oftast rätt att vistas i landet, och det är där det blir problematiskt att jobba just mot den kategorin av människor, säger Elisabeth Nilsson och fortsätter:

– Vi tror att just vad gäller den delen (om gränsöverskridande brottslighet, reds. anm.) kan vi bli effektivare utan en återinförd gränskontroll, men med en bättre lagstiftning för att kunna arbeta i det som heter gränsnära områden. Då hade vi kunnat jobba i ett lite större område än just vid gränskontrollplatserna.

Elisabeth Nilsson förordar i stället tydligare lagstiftning kring vilka personer som polisen har rätt att kontrollera och i vilket syfte. Även utökad möjlighet för DNA-tester är på önskelistan.

– Det gäller till exempel brottsutvisade som vi anträffar i landet, att ha möjlighet att DNA-testa dem, för att kunna klara upp brott i Sverige kopplade till utländska medborgare.

News Øresund – Henrik Smångs

- Annons -

Nyheter

-Annons-