tisdag, juli 23, 2024

Öresundsmetrons sträckning i Malmö ska utredas

Malmö fortsätter planeringen av en tänkt tunnelbana till Köpenhamn, Öresundsmetron. Efter de båda städernas gemensamma utredningar av möjligheten att bygga en Öresundsmetro som kopplas samman med Köpenhamns Metro har Malmö beslutat att utreda hur en Öresundsmetro ska fortsätta in i staden. Enligt ett pressmeddelande ska Malmö nu ta fram en fördjupad översiktsplan som “ska fokusera på metrons exakta sträckning, stationer och förlängning in i Malmö”. Bland annat ska utredningen ge svar på hur sträckningen från kusten vid Västra hamnen ska utformas och var vid Malmö C som en metrostation kan byggas. En Öresundsmetro skulle ge en restid på 20 minuter mellan Malmö C och Köpenhamns huvudbangård och en turtäthet med avgångar var 90:e sekund. Malmö pekar på att trafiken över Öresund väntas öka när Fehmarn Bält-tunneln står klar 2029 och genom att låta den regionala trafiken och pendling över Öresund i ökad utsträckning ske via en Öresundsmetro skulle Öresundsbron avlastas och få mer utrymme för fjärrtåg, godståg och regionaltåg.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-