Kommer sjukledighet innefatta menstruation i fler länder?

Spanien har introducerat en lagstiftning som hade möjliggjort för kvinnor att ta kunna ta frånvaro från arbetet under tiden som de har mens. Den har inte trätt i kraft, men skulle den träda i kraft så är Spanien det första landet i Europa med en lagstiftning som ger kvinnor rätt att ta ledigt under sin mens. Syftet med lagförslaget är enligt Reuters att inte tabubelägga menstruationen och att underlätta för kvinnor som lider av svåra besvär.

Lagstiftningen, om den skulle gå igenom i den spanska regeringen, hade inneburit att kvinnan får stanna hemma med hjälp av ersättning som betalas av staten. Spanien är inte det enda landet som utformar sådana lagförslag. Även om få länder har en lagstiftning som möjliggör ledighet under mensen för kvinnor, finns det redan länder med en sådan lagstiftning. Japan, Sydkorea och Indonesien är ett par exempel. Även Kina och Indien har infört åtgärder för att underlätta för kvinnor som upplever besvär under mensen att ta ledigt. Yngre kvinnor och män tenderar att vara för medan äldre kvinnor och män tenderar att vara emot den typen av lagförslag.

Fördelarna med lagen hade varit att det hade gynnat kvinnor med exempelvis endometrios och andra liknande sjukdomar och tillstånd. Endometrios innebär att vävnad som finns inuti livmodern (livmoderslemhinna eller annat som liknar livmoderslemhinna) istället växer utanför livmodern. Det brukar ta lång tid att få en diagnos eftersom symtomen kan misstas för annat som urinvägsinfektion enligt Vårdguiden. Ett tydligt tecken på endometrios är smärta i samband med mens och ägglossning som är så påtaglig att den hindrar kvinnor med sjukdomen från att ta del av vardagen som vanligt under perioden. En sådan lagstiftning hade gett kvinnor som har ett stort behov av vila den rättigheten. Förespråkarna för lagen menar att menstruation inte ska behöva stigmatiseras och att kvinnor har rätt att få stöd under den perioden. Statistik som presenteras av CNN och som är framtagen av en nederländsk studie med 32 748 deltagare visar att 14% har sjukanmält sig eller tagit ledigt från skolan eller jobbet under mensen. Majoriteten (68%) uppgav att de hade velat ha mer flexibla arbetstider eller studietider under mensen. Majoriteten av deltagarna (81%) uppgav att de gick till arbetet trots besvär, men att produktiviteten hade minskat jämfört med vanliga dagar. Mensledigheten hade gett personer möjligheten att vila vid behov, i fall där kvinnorna lider av svåra smärtor. Det råder även en förhoppning om att kvinnors biologiska processer kommer att bli mindre tabubelagda om lagstiftning som reglerar mensledigheten införs. Om det blir normaliserat för kvinnor att lyfta fram olika besvär till följd av regleringar i lagstiftningen, kan det även underlätta för kvinnor att dels upptäcka om någonting är onormalt och dels söka hjälp för diverse besvär längre fram eftersom kulturen ändras i grunden. Detta hade haft en positiv inverkan på kvinnors hälsa och välbefinnande överlag, om det skulle visa sig att det är så.

Nackdelarna med lagen är att det i vissa fall kan vara tabubelagt att prata om menstruation och att kulturen för det mesta riskerar att påverka om ledigheten tas ut av kvinnorna eller inte. Även om kvinnor som menstruerar kan begära ledighet under sin menstruation, är det inte säkert att de vågar lyfta fram problemet med en man i chefsposition. I dessa fall utnyttjas inte lagen som berättigar kvinnor den ledigheten, även om den har existerat i flera år eller årtionden i vissa länder som Japan. Motståndarna till lagförslaget anser även att det kan användas mot kvinnor i diskriminerande syfte. Om ett företag märker av att kvinnan tar ledigt ofta under sin menstruation, kan hennes sjukledighet påverka hennes karriär

framöver. Kritikerna menar även att frånvaro på grund av menstruation riskerar att framställa kvinnor som mindre lämpliga för arbetsplatsen jämfört med män och leda till en föreställning om att kvinnor och män inte kan utgöra en del av arbetsmarknaden på lika villkor. Enligt kritiken mot menstruationsledighet anses förslaget vara en form av biologisk determinism (dvs en traditionell föreställning om att män och kvinnor har olika uppgifter som anses vara naturligt sammankopplade med det biologiska könet), vilket på det viset blir ett sätt att påpeka att kvinnor och män inte kan utföra arbetet lika bra. På det sättet menar motståndarna även att diskrimineringen av kvinnor på arbetsmarknaden underlättas, för att det blir lättare att spåra syftet med ens sjukanmälan. Dessutom kan en nackdel vara att lagen riskerar att ses som en lösning på mer komplicerade strukturella samhällsproblem. Vissa länder med en redan existerande lagstiftning om menstruationsledighet har jämställdhetsproblem sedan tidigare. Bland de förekommer ett lägre deltagande i arbetsmarknaden för kvinnor jämfört med män och större löneskillnader mellan könen. Kritikerna menar att lagen hade dels gjort det enklare för kvinnor att bli en måltavla för diskriminering samtidigt som övriga jämställdhetsproblem ignoreras.

Bianca M.-Info Express

Källor:
“Should women be entitled to period leave? These countries think so” CNN Business

“Endometrios” 1177 Vårdguiden

“In Europe’s first, Spain aims to introduce paid menstrual leave”, Reuters

- Annons -

Nyheter

-Annons-