tisdag, juli 23, 2024

Øresundsbron hjälper flyktingar från Ukraina

För att hjälpa ukrainska flyktingar att enkelt passera Öresundsregionen får alla personbilar med ukrainsk registreringsskylt från och med den 1 mars 2022 tillåtelse att köra över Øresundsbron utan att betala.

– Øresundsbron önskar att hjälpa Ukraina och det ukrainska folket genom att låta flyktingar och nödhjälp komma över bron. Självklart ska vi hjälpa våra europeiska grannar i denna svåra tid, säger Øresundsbrons vd Linus Eriksson.

Øresundsbron öppnar även upp för att vid behov erbjuda exempelvis frivilligorganisationer som kör lastbilar med nödhjälp till Ukraina eller bussar med evakuerade personer från Ukraina att komma över bron. I sådana fall ska man på förhand kontakta Øresundsbrons kundservice som ska ge tillåtelse innan passagen.

– Vi kommer att fortsätta att visa vårt stöd för Ukraina genom att lysa upp Øresundsbron i Ukrainas flaggas färger varje helg i mars, säger Linus Eriksson.

Fakta
När en personbil med ukrainsk registreringsskylt kommer till kontantbanan på Øresundsbron får de tillåtelse att köra igenom. Denna ordning gäller preliminärt till och med 31 mars 2022, därefter tas beslut om det finns behov för förlängning. Øresundsbron har satt en begränsning på max 2 x t/r för samma registreringsskylt i perioden fram till 31 mars.

För lastbilar med nödhjälp till Ukraina och bussar med evakuerade personer från Ukraina krävs att man på förhand kontaktar Øresundsbrons kundservice som ska godkänna förfrågan. Det är inte möjligt att få tillåtelsen vid Øresundsbrons betalningsanläggning. Se kontaktdetaljer på Øresundsbrons hemsida.  

Øresundsbron blir upplyst i Ukrainas färger varje helg i mars från fredag eftermiddag till söndag midnatt.

Källa: Øresundsbro Konsortiet.

- Annons -

Nyheter

-Annons-