tisdag, juli 23, 2024

Nytt stärkt samordningsnummer införs 2023 – danska torpare får bättre möjlighet till digitala kontakter i Sverige

Nästa år ska det bli lättare för bland annat utländska ägare av svenska sommarstugor att nyttja digitala tjänster hos myndigheter och företag. Den 30 november beslutade Riksdagen att införa ett nytt system för samordningsnummer för personer som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige och som därför inte har något personnummer.

Antalet nivåer som samordningsnummer indelas i ska utökas från två till tre framgår det av Riksdagens beslut. Nyheten är en ny säkrare nivå införs, stärkt samordningsnummer, där det krävs att personen ska kunna styrka sin identitet med giltiga identitetshandlingar och även infinna sig på plats. Det blir Skatteverket som tar över ansvaret av id-kontrollerna och som får rätt att begära in handlingarna för kontroll av lagrade biometriska data. I praktiken kommer detta innebära att t.ex. en dansk ägare av ett svenskt fritidshus kan besöka Skatteverket i Sverige, visa sitt danska pass och sedan få ett stärkt svenskt samordningsnummer.

– Danske Torpare er meget glade for, at et stort flertal i Riksdagen den 30. november 2022 har besluttet en ny lov om et stærkt samordningsnummer. Vi er overbeviste om, at de nye regler vil få stor betydning for danske torpare, når loven er trådt i kraft til efteråret næste år. Danske torpare kan jo uden problemer opfylde de krav, der stilles til at få et stærkt svensk samordningsnummer, säger Elisabeth Geday, sekretariatschef hos Danske Torpare.
– Jeg forventer, at vi med de nye regler kan få løst mange at de praktiske problemer vores fritidshusejere har, fordi danskere hidtil ikke har kunnet få et svensk BankID. Det har givet store udfordringer i forhold til almindelige forsyningsvirksomheder, banker, internet m.fl.. Som vi læser de nye regler, bør et stærkt samordningsnummer være vejen til, at danskere med fritidshus i Sverige også kan få BankID”.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-