Nytt avtal på toppmöte ska vända den nedåtgående cykeltrenden i Köpenhamn

Cykelstaden Köpenhamn börjar tappa kraft. Trots fortsatt utbyggnad av cykelvägar och cykelbroar använder allt färre Köpenhamnare cykeln. Efter en toppnotering på 49 procent under 2018 har andelen som cyklar till jobbet eller utbildningen minskat till 35 procent under 2021 enligt statistik från Köpenhamns kommun som återges av TV2/Lorry.  Målet är att hälften av pendlingen i Köpenhamn ska ske med cykel. Även sett till det totala antalet resor i Köpenhamn har cykelns andel minskat – från 28 procent under 2019 till 21 procent under 2021. Här har kommunen en målsättning att nå en andel på 25 procent fram till år 2025. Enligt Köpenhamns kommun beror det kraftiga fallet i cyklandet på att det finns många offentliga förvaltningar och utbildningsinstitutioner i huvudstaden och som stängde ner arbetsplatserna under pandemin. Dagen före den historiska Tour de France-starten i Köpenhamn hölls ett cykeltoppmöte i Köpenhamn där 34 privata och offentliga aktörer skrev under ett gemensamt avtal om att göra det mera attraktivt för fler danskar att använda cykeln. Tidigare i år bildades ett nytt kunskapscentrum för att främja cyklismen i Danmark.

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-