Fler icke EES-medborgare söker jobb i Danmark – riskerar att förlora sitt svenska uppehållstillstånd

Allt fler personer som har uppehållstillstånd i Sverige, men är medborgare i länder utanför EES-området, söker – och får ibland – jobb i Danmark, trots att de inte har arbetstillstånd där. Det uppger Øresunddirekt. Informationstjänsten beskriver det som ”ett oroväckande ökat antal”, eftersom så kallade tredjelandsmedborgare i normalfallet inte kan få arbetstillstånd i Danmark om de saknar uppehållstillstånd där. De riskerar dessutom att förlora sitt uppehållstillstånd i Sverige om de arbetar i ett annat land.

För de berörda, som inte känner till regelverket, kan problemet exempelvis upptäckas när de ansöker om danskt CPR-nummer.

– Vi får flera frågor varje dag om det här och det har accelerat under våren. Många har bott i Sverige i flera år och undrar varför de inte får jobba i Danmark. Men man måste ha arbetstillstånd där, säger Maria Bergström, Eures-rådgivare på Øresunddirekt, till News Øresund.

Danmark medger dock vissa undantag från reglerna, för personer som exempelvis är högavlönade eller arbetar inom ett bristyrke, men då måste det godkännas av myndigheterna först.

– Vi är restriktiva med att ge råd utan hänvisar till myndigheterna, för vi har ingen personal från Migrationsverket hos Øresunddirekt. Ger vi fel råd kan det få väldigt allvarliga konsekvenser. Vid en kontroll kan både arbetstagaren och arbetsgivaren råka illa ut, och exempelvis få höga böter, säger Maria Bergström.

Att regelverket vanligen inte tillåter personer som inte är EES-medborgare att gränspendla mellan Danmark och Sverige är upptaget i Nordiska Ministerrådets gränshinderdatabas. Maria Bergström menar att reglerna bland annat drabbar grupper som skulle vara betjänta av ett jobb.

– För dem vi har kontakt med handlar det ofta om jobb som inte kommer upp i den lönenivån som skulle kunna ge ett undantag, utan det kan till exempel handla om hotellstädning, säger hon.

Källa: News Øresund – Anna Palmehag

- Annons -

Nyheter

-Annons-