tisdag, juli 23, 2024

Nya EU-regler för mer hållbara och etiska batterier

När batterier blir en strategisk marknad arbetar Europaparlamentet med nya regler för att ta ett samlat grepp om de miljömässigt, etiskt och socialt relaterade frågorna.

Minst 30 miljoner elfordon med nollutsläpp förväntas rulla på EU:s vägar fram till år 2030. Medan elbilar väntas minska utsläppen av växthusgaser avsevärt, har de en miljöskadlig baksida: batterierna.

EU-parlamentet arbetar därför med en uppdatering av batteridirektivet för att säkerställa att batterier kan återanvändas, återtillverkas eller återvinnas vid slutet av sin livslängd.

Den 10 mars antog kammaren ett betänkande som syftar till att styra hela produktens livscykel, från design och konsumtion till återvinning av nya produkter. Förslaget är kopplat till EU:s industristrategi och EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi.

Hur klassificeras batterier?

Europaparlamentets ledamöter har efterlyst för ”lätta transportmedel”, så som e-cyklar och e-skotrar. Ledamöterna ser det här behovet då dessa transportmedel ökar i användning och är ledande inom den tekniska utvecklingen. Den nya kategorin kommer tillsammans med de befintliga batterierna för bärbara batterier, bilar och industribatterier.

Nyhetsgrafiken visar tre kategorier av batterier inom EU: Bilbatterier, industriella och bärbara batterier
Batterier i EU 

Batterier: en strategisk marknad för EU

Den globala efterfrågan på batterier väntas möta en 14-faldig ökning fram till 2030 och EU kan stå för 17 procent av den efterfrågan. Detta drivs främst av framväxten av den digitala ekonomin, förnybar energi och låg koldioxidutsläppsmobilitet. Andelen elfordon som använder batterier kommer att öka, vilket skapar en strategisk marknad på global nivå.

Begränsat koldioxidavtryck från batterier

För att göra batteriernas miljöpåverkan mer transparent, ska de framöver ha en särskild märkning som återspeglar dess koldioxidavtryck. Miljöutskottet vill att märkningen ska täcka batteriets hela livslängd. De vill också garantera att nya batterier innehåller miniminivåer av återvunnen kobolt, bly, litium och nickel.

Nyhetsgrafiken visar den ökade efterfrågan på batterier och elbilar och den förväntade ökningen av råvarumaterial som behövs för elfordon och energiförvaring.
Batterier och hållbarhet 

Högre mål för batteriåtervinning

Under 2019 samlades 51 procent av de portabla batterierna som såldes i EU in för återvinning. Vid tillverkning av batterier används olika typer av ämnen och metaller. Därför finns det specifika batteriåtervinningsprocesser för varje typ av batteri.

I utskottsbetänkandet efterlyses strängare insamlingsmål för portabla batterier, till år 2025 ska andelen öka till 70 procent, detta jämfört med kommissionens ursprungliga förslag på 65 procent. Till år 2030 föreslås en ökning till 80 procent, istället för 70 procent. För lätta transportmedelsbatterier föreslås en ökning till 75 procent år 2025 och 85 procent år 2030. Dessutom bör allt avfall från bil-, industri- och elfordonsbatterier samlas in.

Nyhetsgrafiken visar återvinningsgraden för bärbara batterier och ackumulatorer inom EU (51 procent) och per EU-land 2019. Kroatien, Polen och Luxemburg har den högsta nivån av återvinning medan Portugal, Estland och Malta har den lägsta.
Batteriåtervinning 

Åtgärder för problem med batteriråmaterial

Batteritillverkningen är till stor del beroende av kritisk råvaruimport så som kobolt, litium, nickel och mangan. Dessa råvaror har betydande miljömässiga och sociala konsekvenser.

För att motarbeta kränkningar av mänskliga rättigheter och för att säkerställa mer etiska batterier, stödjer parlamentsledamöterna införandet av en due diligence-skyldighet för batteritillverkare. De kommer då att behöva följa krav som behandlar risker kopplat till inköp, bearbetning och handel med råvaror, kemikalier och sekundära råvaror.

Nästa steg

Parlamentet gav stöd till de föreslagna åtgärderna under plenarsessionen i mars, och är redo att inleda förhandlingar med EU:s regeringar.

Läs mer om circular ekonomi

Källa: Europaparlamentet

- Annons -

Nyheter

-Annons-