Nikotin från en cigarett räcker för att påverka kvinnors östrogenproduktion

Forskare vid Uppsala universitet har identifierat ett nytt molekylärt mål för nikotin i hjärnan hos friska kvinnor. Efter att deltagarna i en studie fått en nikotindos som motsvarar en cigarett minskade nivåerna av det enzym som ansvarar för syntesen av östrogen i hjärnan. Forskningen presenteras i tidskriften Comprehensive Psychiatry.

Det är välkänt att det finns skillnader i hur män och kvinnor reagerar på rökning. Kvinnor uppvisar större sårbarhet för rökningens arvbarhet, de upplever fler återfall, de verkar vara mer motståndskraftiga mot nikotinersättningsbehandling och löper större risk att utveckla primära rökrelaterade sjukdomar, såsom hjärtinfarkt och lungcancer.

Inom ramen för den individanpassade medicinen är könsspecifika behandlingar av nikotinberoende ett framväxande forskningsområde. Det är därför viktigt att förstå om nikotins effekter på könsspecifika system är inblandade i någon av dessa skillnader.

I en ny vetenskaplig artikel beskriver forskarna från Uppsala universitet studien där tio friska kvinnor ingick. Kvinnorna fick en kommersiellt tillgänglig dos nikotin intranasalt och injicerades samtidigt med ett radioaktivt spårämne som märker en molekyl som binder till enzymet aromatas. Aromatas, även känt som östrogen-syntas, är det enzym som ansvarar för syntesen av östrogen. Genom hjärnscanning med hjälp av magnetresonanstomografi (MR) och positronemissionstomografi (PET) kunde forskarna visualisera både mängden aromatas och var det fanns i hjärnan.

Östrogensyntas i den mänskliga hjärnan. Bild: Uppsala universitet.

Resultaten visar att en engångsdos nikotin måttligt minskade tillgången på aromatas i de studerade kvinnornas hjärnor, särskilt i thalamus där den högsta nivån av aromatasbindning finns. I linje med detta var nivåerna av metaboliten kotinin negativt associerade med aromatastillgången i hjärnan.

Det har länge varit känt att kvinnor och män reagerar olika på nikotin. Den biologiska grunden för dessa skillnader är dock inte klarlagd.

– Det här är första gången som denna hämmande effekt på aromatas har visats hos människor. Dessa resultat får oss att tro att nikotinets effekt på östrogenproduktionen kan ha en betydande inverkan på hjärnan, men kanske också på andra funktioner så som reproduktionssystemet. Vi måste undersöka detta ytterligare, säger Erika Comasco, forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa och SciLifeLab vid Uppsala universitet.

– Den här studien är utförd på relativt få kvinnor och vi behöver mer forskning för att förstå dessa mekanismer bättre, säger Erika Comasco.

Dubol et al. (2023) Acute nicotine exposure blocks aromatase in the limbic brain of healthy women: A [11C]cetrozole PET study, Comprehensive Psychiatry, DOI: 10.1016/j.comppsych.2023.152381

Resultaten från studien har tidigare presenterats vid European College of Neuropsychopharmacology Congress i Österrike hösten 2022.

För mer information kontakta Erika Comasco, forskare vid institutionen för kvinnors och barns hälsa och SciLifeLab vid Uppsala universitet, tel: 0762-771170. e-post: erika.comasco@neuro.uu.se

Källa: Uppsala universitet

- Annons -

Nyheter

-Annons-