tisdag, juli 23, 2024

Malmöborna får 4,9 miljarder i lön och pension från övriga Norden

Malmö var den kommun i Skåne – och Sverige – där invånarna hade i särklass störst inkomster från övriga Norden under 2020. Nuvarande och tidigare gränspendlande Malmöbor tjänade 4,9 miljarder svenska kronor i lön och pension i andra nordiska länder, troligen främst Danmark, detta år. För hela Skåne är siffran 9,4 miljarder. Det visar ny statistik från SCB.

Åtta skånska kommuner finns med på SCB:s lista över de 20 svenska kommuner där invånarna fick störst inkomst från de övriga nordiska länderna under 2019. Det handlar om Malmö, Helsingborg, Vellinge, Lund, Trelleborg, Lomma, Landskrona och Svedala – samtliga i västra Skåne. Med inkomst avses både löner, som utgör den största delen, och pension.

Totalt sett hade invånarna i Skåne inkomster på 9,439 miljarder svenska kronor från Danmark och övriga Norden under 2020 och nästan lika mycket, 9,350 miljarder, under 2019. Det innebar att skåningarna stod för drygt 40 procent av svenskarnas inkomster i övriga Norden under 2019. Skåningarnas intäkter från övriga Norden har, med undantag för år 2016 och 2017, ökat varje år sedan 2011. Då var summan av löneinkomster och pensioner 5,2 miljarder svenska kronor.

Bland de personer i hela Sverige som fick inkomster från övriga Norden 2019 var 50 procent födda i något av de övriga nordiska länderna. Den största gruppen var född i Finland (27 procent), följt av Danmark (13 procent) och Norge (10 procent).

Källa: News Øresund

- Annons -

Nyheter

-Annons-